Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o zabiegach agrolotniczych

W związku z masowym pojawieniem się szkodników pierwotnych drzewostanów sosnowych (borecznik sosnowiec) zagrażających trwałości lasów Nadleśnictwo Woziwoda, informuje o zabiegach agrolotniczych planowanych do wykonania w dniach 06 – 22 września 2022 r. na terenie lasów będących w zarządzie PGL LP

Na terenie leśnictw Lipce, Ustronie, Wilcze Doły, Biała, Legbąd oraz Zielonka, a także w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w obrębach ewidencyjnych Gminy Tuchola (obr. ew. Łosiny, Legbąd, Klocek), Gminy Śliwice (obr. ew. Zwierzyniec) oraz Gminy Czersk (obr. ew. Klaskawa, Ostrowite, Zapędowo) będzie wykonywany oprysk samolotowy. Kwalifikacji tych obszarów dokonano na podstawie ilości znalezionych gąsienic w koronach drzew po ich ścince na płachty oraz obserwacji opadu ekskrementów.

Powierzchnia planowanego zabiegu wynosi 2291,45 ha. Środkiem użytym do oprysku będzie preparat Mospilan 20 SP. W załączniku do decyzji MRIRW dla ww. środka wymieniono warunki bezpiecznego stosowania:

- okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):  nie dotyczy;

- okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Rzepak ozimy - 14 dni. Ziemniak - 3 dni. Bobik, soja, lucerna siewna, łubin, tytoń, orzech włoski, leszczyna, rośliny sadownicze, rośliny warzywne, runo leśne - 14 dni.

Przed terminem akcji zwalczania, na drogach wjazdowych do lasu objętego opryskiem zostaną wywieszone ogłoszenia informujące o zakazie wstępu do lasu. Aktualna mapa terenów objętych zakazem wstępu do lasu znajduje się pod adresem: https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/