Lista aktualności Lista aktualności

Jarząb brekinia w naszych lasach

Nadleśnictwo Woziwoda jest jednym z nadleśnictw uczestniczących w „Programie ochrony i restytucji jarzębu brekini na terenie RDLP w Toruniu na lata 2016-2030”. W minionym tygodniu (18-21 maja) posadzono 520 sztuk tego chronionego gatunku

Drzewka wyhodowano w Nadleśnictwie Dobrzejewice. W ramach realizacji założeń programu, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku zezwoliła na wzbogacenie składu gatunkowego lasów sąsiadujących z rezerwatem przyrody Ustronie, w którym ten gatunek polega ochronie.

W bieżącym roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu zaplanowano wprowadzenie do środowiska przyrodniczego łącznie 990 sztuk sadzonek brekinii, w dwóch nadleśnictwach: Rytel i Woziwoda.

Sadzonki jarzębu rozmieszczono na trzech powierzchniach wyznaczonych w Leśnictwie Dąbki. Jedna z nich została obsadzona już w 2016 r. Ze względu na dobrą udatność tych nasadzeń, zdecydowano się na ich kontynuację w kolejnych latach. W nowych warunkach sadzonkom należy zapewnić jednak odpowiednie warunki świetlne i wilgotnościowe, zgodne z wymaganiami tego gatunku.

Brekinia znajduje się pod ścisłą ochroną gatunkową. Jest jednym z bardziej zagrożonych gatunków drzew leśnych w Polsce. Z tego powodu została umieszczona na polskiej czerwonej liście. Preferuje miejsca nasłonecznione, na żyznych siedliskach w sąsiedztwie dębów, lip i grabów. Może osiągać wysokość dwudziestu metrów wysokości. Kwitnie na przełomie maja i czerwca. W Polsce osiąga północno-wschodnią granicę zasięgu.