Lista aktualności Lista aktualności

Już czas na sadzenie lasu

Sesja odnowieniowa za nami. Posługując się nomenklaturą wojskową jest ona jakby „odprawą” przed akcją sadzenia lasu.

Uczestnikami sesji byli pracownicy terenowi  - leśniczowie i podleśniczowie bezpośrednio odpowiadający za wykonawstwo zadań z zakresu, najogólniej mówiąc, sadzenia lasu, pracownicy działu technicznego przygotowujący merytorycznie akcję oraz kadra zarządzająca. Jej głównymi tematami były: logistyka związana z dostawą sadzonek, sprawowanie nadzoru nad prawidłowością sadzenia (technika sadzenia, właściwe rozmieszczenie sadzonek poszczególnych gatunków oraz sadzonek wobec siebie), terminarz prowadzonych prac oraz ich „odbiór", tj. sprawdzenie zleconych zakładom usług leśnych zadań pod względem ilości i jakości wykonania oraz obliczenie należnego wynagrodzenia. 

Tej wiosny w Nadleśnictwie Woziwoda posadzonych zostanie około 700 tys. sadzonek. Posadzimy je w ramach: „odnawiania powierzchni", tj. wprowadzania młodego pokolenia w miejsca, z których wycięto wcześniej drzewostan (blisko 80 ha), „zalesień" - na powierzchnie, które wcześniej użytkowane były rolniczo (6,5 ha), „wprowadzania podszytów" – sadzenia pod okapem drzewostanów gatunków biocenotycznych w celu poprawy mikroklimatu, retencji gleb oraz wzbogacenia środowiska leśnego (ok. 7,0 ha), „wprowadzania drugiego piętra" – sadzenia pod okapem drzewostanu gatunków drzewiastych, które w przyszłości zastąpią ten drzewostan lub go uzupełnią (2,5 ha).


Rozmiar zadań nie jest duży, ale mroźna, słoneczna i wietrzna pogoda bardzo nas dopinguje do szybkiego działania. Dlaczego? Ponieważ dramatycznie zaczyna brakować wody, której obecność w glebie jest podstawą udatności wprowadzanych nasadzeń.