Lista aktualności Lista aktualności

Nauki nigdy dosyć!

Leśnicy na co dzień wykonując swoją prace muszą godzić potrzeby prowadzenia gospodarki leśnej ze względami ochrony przyrody i bioróżnorodności w lasach. Ważne jest więc systematyczne doskonalenie posiadanych umiejętności, wymiana wiedzy oraz przywoływanie w pamięci tych informacji, które zostały zapomniane

Ostatnie takie szkolenie odbyło się 7 czerwca na terenie Nadleśnictwa Woziwoda. Pracownicy nadleśnictwa doskonalili swoje umiejętności wykonania zabiegów pielęgnacyjnych. Część czasu poświęcono ochronie przyrody oraz rozpoznawaniu rodzimej flory. Prowadzącymi byli dwaj leśniczowie z leśnictw: Różanek i Dąbki.

Spotkania w terenie z pewnością pozwalają zdobyć nową wiedzę, utrwalić posiadaną, wypracować pewne sposoby postępowania wątpliwych sytuacjach (a tym samym lepiej wypełniać obowiązki służbowe), dlatego stanowią wartościowa formę edukacji …