Lista aktualności Lista aktualności

O edukacji i turystyce w Woziwodzie

W miniony piątek (11 czerwca) na terenie nadleśnictwa odbywały się praktyki dla studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Załoga nadleśnictwa miała przyjemność gościć studentów podyplomowych kierunku „Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych”

Kilkunastoosobowa grupa studencka przez kilka dni przebywała na terenie Borów Tucholskich, ucząc się jak należy prowadzić edukację i turystykę poza terenami miejskimi. Aby wzbogacić swoją wiedzę odwiedziła cztery borowiackie nadleśnictwa (Dąbrowa, Rytel, Osie i Woziwoda) oraz Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.

Program praktyk obejmował zapoznanie się z ofertą edukacyjną nadleśnictw, infrastrukturą służącą edukacji i turystyce oraz poznanie ciekawych praktyk w zakresie wdrażania przez nadleśnictwa projektów służących edukacji i turystycznemu udostępnieniu lasu. Słuchacze odwiedzili m.in. Ośrodek Edukacji Leśnej „Dąbrówka”, Dębowe Szlaki w Bedlenkach, wieżę widokową w Rytlu z widokiem na powierzchnie poklęskowe, wyłuszczarnię nasion w Klonowie, Gospodarstwo Agroturystyczne w Starej Rzece.

Do Nadleśnictwa Woziwoda od wielu lat przybywają systematycznie grupy zawodowe oraz uczniowie i studenci szkół leśnych, aby zwiedzić powstały w latach dziewięćdziesiątych kompleks edukacyjny, jeden z pierwszych tworzonych w tym czasie w Lasach Państwowych. W 1996 roku został już bowiem oddany do użytku Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Woziwodzie, ścieżka przyrodniczo-leśna w rezerwacie Dolina Rzeki Brdy, stodoła edukacyjno-wystawowa,  zagospodarowanie jednego z jeziorek w rezerwacie Jeziorka Kozie (krótka ścieżka edukacyjna wraz z platformą widokową) oraz tzw. hydrobotaniczna oczyszczalnia ścieków, umiejscowiona w sąsiedztwie ośrodka. Nieco później w 1998 r. powstało schronisko młodzieżowe Zielona Szkoła oraz ścieżka sportowa.

Pomimo upływu czasu obiekty te służą do dziś (poza ścieżką sportowa zniszczoną w 2017 r. przez huragan). Z kompleksu nadal korzystają uczestnicy zajęć edukacyjnych, turyści, ale również uczniowie Technikum Leśnego w Tucholi, studenci, nauczyciele i leśnicy zdobywający wiedzę oraz doświadczenie w kwestii jak prowadzić edukację leśną i planować zagospodarowanie edukacyjno-turystyczne w lasach.

Podczas ostatniej wizyty już tradycyjnie staraliśmy się przybliżyć walory edukacyjne i turystyczne Woziwody, przedstawić ofertę nadleśnictwa, zaprezentować obiekty służące społeczeństwu, w tym te najcenniejsze przyrodniczo, np. rezerwat Jeziorka Kozie, Dolina Rzeki Brdy. Fragmenty tych obszarów jednocześnie są udostępniane na cele dydaktyczne i turystyczne. Uczestnicy praktyk poznali również infrastukturę turystyczną powstałą w nadlesnictwie w latach 2011/2012 w ramach projektów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Tucholi pn. "Labirynty natury", "Borowiackie Szlaki" oraz "Mówiące kamienie".

Bardzo dziękujemy naszym gościom za zainteresowanie. Liczymy na to, że zdobyta u nas cząstka wiedzy zostanie w przyszłości owocnie wykorzystana :) i zapraszamy ponownie do Woziwody!