Lista aktualności Lista aktualności

O siedliskach cennych przyrodniczo w terenie...

Wczoraj tj. 19 maja na terenie Nadleśnictwa Woziwoda odbyło się szkolenie dla pracowników nadleśnictwa, którego tematem była ochrona obszarów cennych przyrodniczo. Obecni na spotkaniu leśniczowie i podleśniczowie oraz pracownicy biura doskonalili swoją wiedzę, aby jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki zawodowe

Leśnicy na co dzień wykonując swoją prace muszą godzić potrzeby prowadzenia gospodarki leśnej ze względami ochrony przyrody i bioróżnorodności w lasach, a tego typu spotkania z pewnością pozwalają  zdobyć nową wiedzę, utrwalić posiadaną, wypracować pewne sposoby postępowania wątpliwych sytuacjach oraz wymienić się z kolegami doświadczeniem.

Prowadzącymi szkolenie byli dr Wieław Cyzman z Uniwersytetu im. Mikołaj Kopernika w Toruniu oraz Natalia Górska -główny specjalista SL ds. ochrony lasu i ochrony przyrody, pracownik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.  Uczestnicy mieli okazję zgłębić wiedzę na temat siedlisk leśnych cennych przyrodniczo, uzyskać odpowiedzi na wiele trudnych pytań. 

Na spotkaniu toczyły się dyskusje jak postępować na przykład z drzewami dziuplastymi zagrażającymi bezpieczeństwu człowieka, które fragmenty lasów należy wyłączać z prowadzenia prac gospodarczych i jak prowadzić gospodarkę na niektórych obszarach cennych przyrodniczo (na przykład w borach chrobotkowych), aby zapobiec utracie tych siedlisk. Postępowanie było omawiane na konkretnych powierzchniach zlokalizowanych na terenie leśnictw: Woziwoda, Lipce oraz Legbąd, w tym w rezerwatach przyrody Dolina Rzeki Brdy oraz Cisy nad Czerską Strugą.