Lista aktualności Lista aktualności

Owady ponownie niszczą okoliczne lasy

Niedawno informowaliśmy o zabiegach agrolotniczych przeprowadzonych na terenach leśnych z powodu szkód, które powodowała brudnica mniszka. Obecnie leśnicy zajęci są monitorowaniem drzewostanów, aby przygotować się do zwalczania innych owadów, zagrażających miejscowym lasom. Tym razem sprawcą zniszczeń są boreczniki, głównie borecznik sosnowiec. Warunki atmosferyczne panujące w ostatnich latach, czyli długotrwałe susze, upały oraz łagodne zimy spowodowane zmianami klimatycznymi, sprzyjają rozwojowi tych owadów

Boreczniki przysparzają leśnikom wiele problemów. Pomimo corocznej ich obserwacji w różnych stadiach rozwojowych, potrafią zaskoczyć nagłym zwiększeniem liczebności. Na terenie Nadleśnictwa Woziwoda obecnie można więc zaobserwować przerzedzone drzewostany i duże ilości larw borecznika. Konieczne będzie zatem przeprowadzenie działań skutecznie zapobiegających dalszej degradacji przez nie lasów. W zaistniałej sytuacji, nadleśnictwo planuje przeprowadzenie zabiegów ratowniczych. Wsparcie merytoryczne w tej kwestii zapewnia Zespół Ochrony Lasu w Gdańsku.

Głównym sprawcą szkód jest borecznik sosnowiec. Żeruje na sośnie pospolitej, rzadziej na innych gatunkach sosny. Najchętniej przebywa w ubogich drzewostanach, szczególnie preferuje ich obrzeża. Pokarm larw borecznika stanowią igły sosny, które zjadane są w całosci lub od brzegu z pozostawieniem środkowej części, tzw. żeberka (co jest charakterystyczne dla tego gatunku). Podczas spaceru można też zauważyć widoczne na drogach leśnych odchody owadzie o zielonkawej barwie. Masowe pojawy tego gatunku mogą spowodować dotkliwe szkody w postaci zamierania najbardziej osłabionych drzew lub zahamowania przyrostu drzew na kilka lat.

Jest to gatunek owada z rzędu błonkoskrzydłych. W ciągu roku wyprowadza dwie generacje owadów. Rójka pierwszej generacji odbywa się zwykle (w zależności od pogody)na przełomie kwietnia i maja, drugiej, lipca i sierpnia. Jaja są składane na igłach. Po 3-4 tygodniach legną się larwy, które rozpoczynają żerowanie na sosnach. Przepoczwarczenie się larw pierwszej generacji odbywa się w koronach i na pniach drzew, drugiej natomiast w ściółce leśnej.

Jaja są żółtawobiaławe o długości ok. 1,5 mm. Larwy mają ubarwienie często białożółte z zielonkawym odcieniem i szeregiem białych plamek oraz rdzawobrunatną głową. Kokony są owalne o barwie stalowoszarej oraz od jasno- do ciemnobrązowej, zróżnicowane pod względem wielkości (długość 6-11 mm, szerokość 3-5 mm). Dorosłe owady- samce mają ciało grube i krępe, o długości 7-9 mm, barwy czarnej z brunatnym zakończeniem odwłoka. Samice większe i grubsze od samców długości 8,5-10,5 mm, barwy słomkowożółtej z brunatną głową, grzbietowa strona tułowia i odwłoka z czarnymi plamkami.

Boreczniki występują na terenie Europy, w północnej Afryce oraz Azji (na Kaukazie i Syberii).