Lista aktualności Lista aktualności

Postępowanie w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

„Retencja wody na siedliskach wilgotnych na terenie Nadleśnictwa Woziwoda – leśnictwa Zielonka, Lipce, Dąbki, Ustronie i Lipowa - wykonanie dokumentacji projektowej zadań i obiektów małej retencji oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad ww. zadaniami”

 

W związku z trwającym procesem migracji strony BIP na platformę gov.pl Nadleśnictwo Woziwoda informuje, że na niniejszej stronie internetowej publikowane będą wszystkie informacje dotyczące trwającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Retencja wody na siedliskach wilgotnych na terenie Nadleśnictwa Woziwoda – leśnictwa Zielonka, Lipce, Dąbki, Ustronie i Lipowa - wykonanie dokumentacji projektowej zadań i obiektów małej retencji oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad ww. zadaniami”.

Wszystkie niezbędne dokumenty konieczne do udziału w postępowaniu publikowane będą poniżej.

 

Powyższe postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy JOSEPHINE pod adresem:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/13985/summary