Lista aktualności Lista aktualności

Znaleziska sprzed lat...

Chociaż od zakończenia II wojny światowej minęły już dziesiątki lat, lasy do dziś przechowują świadectwa minionych wydarzeń. Od czasu do czasu leśnicy trafiają na takie znaleziska podczas prac gospodarczych. Odkryć dokonują także przypadkowe osoby przebywające lesie.

Ostatnie tego typu odkrycia miały miejsce niedaleko osady Zwierzyniec, gdzie znaleziono trzy pociski artyleryjskie oraz amunicję strzelecką. Miejsce to zostało zabezpieczone przez Straż Leśną do czasu przyjazdu patrolu saperskiego.

Podczas leśnych spacerów czasem zdarza się znaleźć niebezpieczne przedmioty, dlatego warto przypomnieć zasady postępowania w takich sytuacjach: 

  • Pod żadnym pozorem nie wolno ich poruszać, przemieszczać lub przenosić w inne miejsce.
  • Znaleziony przedmiot powinien być w miarę możliwości ogrodzony i oznaczony, aby nie miały do niego dostępu nieuprawnione osoby.
  • O odkryciu należy natychmiast powiadomić straż leśną lub miejscowego leśniczego, którzy podejmą współpracę z policją oraz patrolem saperskim.
  • Należy podać informację o lokalizacji, w miarę możliwości rodzaju i ilości przedmiotów niebezpiecznych, sposobie  ich zabezpieczenia i oznakowania oraz swoje dane personalne.
  • Po wskazaniu miejsca lokalizacji wszelkie czynności związane z zabezpieczeniem i neutralizacją tych przedmiotów przejmuje policja, a następnie przybyły na miejsce patrol saperski.

Pamiętajmy, że niewypały i niewybuchy posiadają różne formy. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że odnaleziony przedmiot może być niebezpieczny należy powiadomić odpowiednie służby. Samodzielna próba oceny zagrożenia może mieć tragiczny finał.