Lista aktualności Lista aktualności

Śmieci w lesie, czyli powracający problem

Dlaczego pomimo starań leśników o zachowanie piękna i właściwości ekologicznych środowiska leśnego nadal do lasu trafiają pozostałości po ludzkiej konsumpcji?

W ostatnim czasie na terenie nadleśnictwa (w pobliżu Woziwody), a jednocześnie Tucholskiego Parku Krajobrazowego zlokalizowano kolejne wysypisko śmieci, składające się z odpadów budowlanych, w tym niebezpiecznych dla zdrowia (płyty eternitowe). Dzięki wspólnej interwencji Straży Leśnej oraz pracownika parku krajobrazowego ustalono sprawcę, miejsce nielegalnego składowania zostało uporządkowane, a odpady zutylizowane.

Nieustannie Lasy Państwowe ponoszą koszty sprzątania śmieci. Regularnie odbywa się edukacja społeczeństwa o skutkach, które niesie za sobą zaśmiecanie przyrody. Nie mniej jednak zawsze znajdują się osoby, które mają na względzie wyłącznie własne dobro i wygodnictwo. Nie liczą się z naturą i koniecznością pozostawienia jej w stanie umożliwiającym korzystny wpływ na zdrowie kolejnych pokoleń. Podejmując tą kwestię nasuwają się znane słowa Arystotelesa: ”Nadszedł czas, aby zrozumieć, że przyroda bez człowieka będzie istniała, ale człowiek bez przyrody nie”.

Apelujemy o więcej refleksji w kwestii dbałości o środowisko życia własne i innych. Poniżej kilka informacji dla przypomnienia…