Lista aktualności Lista aktualności

Udostępniamy las dla bushcraftu i surwiwalu

Od dzisiaj miłośnicy bushcraftu i surwiwalu będą mogli nocować na terenach leśnych, w tym Nadleśnictwa Woziwoda. Dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny wprowadził program pilotażowy dotyczący udostępnienia obszarów leśnych, o którym informowaliśmy w poprzednim artykule.

W Nadleśnictwie Woziwoda jest to obszar o powierzchni 1504,01 ha, obejmujący oddziały leśne o numerach 22-30,42-54, 67-110, zlokalizowany na terenie trzech leśnictw: Ustronie, Dąbki oraz Lipce oraz kół łowieckich ( KŁ nr 19 „Wydra”, KŁ nr 21 „Ponowa” oraz KŁ nr 152 „Bór”).

Pilotaż zostanie przeprowadzony w okresie od 21 listopada 2019 r. do 31.01 2021 r. w celu zbadania, czy przyjęty w założeniach sposób wyznaczenia i korzystania z wybranych obszarów leśny jest prawidłowy, a także czy stan obszarów uległ zmianie pod wpływem aktywności środowisk  preferujących bushcraft i surwiwal. 

Z wyznaczonego obszaru będą mogły korzystać osoby indywidualne, po uprzednim zgłoszeniu pobytu. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie korzystania z obszarów pilotażowych.  Na poniżej załączonej mapie wyznaczonego obszaru  zostały wskazane miejsca do pozostawienia pojazdów oraz miejsce przeznaczone do rozpalenia ognia. W razie ewentualnych pytań można nawiązać kontakt z koordynatorem pilotażu w nadleśnictwie, którym jest specjalista SL ds. edukacji leśnej Dorota Rząska-Lis, pod numerem telefonu 696029395.

Dla zbadania efektów projektu została przygotowana ankieta, w której można wyrazić swoje opinie i spostrzeżenia z pobytu na obszarze pilotażowym.

Link do ankiety: http://personal.ewaluacja.eu/index.php/364718?lang=pl

Pilotaż pozwoli na zbadanie zachowań użytkowników, przestrzegania zapisów regulaminu, a także jakości komunikacji pomiędzy użytkownikami a gospodarzami terenu.

Poniżej zamieszczamy wszystkie informacje niezbędne do zoorganizowania pobytu na łonie natury.