Lista aktualności Lista aktualności

Wyniki konkusu "Z lasem ekologicznie"

Informujemy o rozstrzygnięciu konkursu " Z lasem ekologicznie"

Był on jednym z wielu zadań zaplanowanych w ramach realizowanego przez nadleśnictwo projektu pn. "Ochrona cennych ekosystemów Borów Tucholskich", dotowanego z  Funduszy Norweskich oraz Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Wzięło w nim udział 99 uczestników z 17 szkół i przedszkoli Borów Tucholskich.

W zależności od wieku uczestników przewidziano do wykonania różne zadanie konkursowe. Uczniowie klas I-IV oraz dzieci przedszkolne wykonywały prace plastyczne. Grupa wiekowa klas V-VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych musieli posłużyć się wiedzą na temat ekologicznych funkcji lasu, wykazać się zdolnościami plastycznymi i pomysłowością podczas wykonania teczki wiedzy.

Uczestnicy biorący udział w konkursie na najciekawszą teczkę wiedzy otrzymają nagrody ufundowane ze środków finansowych Funduszy Norweskich oraz Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
Ze względu na fakt, że zadanie konkursowe było zróżnicowane konkurs podzieliliśmy na dwie części.


W konkursie „Z lasem ekologicznie, z lasem zdrowiej”, polegającym na wykonaniu pracy plastycznej, prace zostały ocenione w kategoriach wiekowych:

  • grupa wiekowa I: dzieci  klas 0-I
  • grupa wiekowa II: dzieci klas II-III
  • grupa wiekowa III: dzieci klas IV

Z kolei w konkursie pn. "Z lasem ekologicznie", polegającym na wykonaniu teczki wiedzy (portfolio), prace oceniano w następujących kategoriach wiekowych:

  • grupa wiekowa I: dzieci klasy V- VI
  • grupa wiekowa II: uczniowie klas: VII-VIII
  • grupa wiekowa III: uczniowie szkół ponadpodstawowych                        

Zwycięzców typowała komisja w składzie: Dorota Borzyszkowska kierownik zespołu ds. dydaktycznych, promocji i turystyki w Tucholskim Parku Krajobrazowym, Katarzyna Piotrowska- nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 w Tucholi oraz prowadząca „Sztukarnię” w Tucholskim Ośrodku Kultury oraz Dorota Rząska-Lis starszy specjalista Służby Leśnej ds. edukacji leśnej w Nadleśnictwie Woziwoda

Łącznie przyznano 17 lokat oraz 14 wyróżnień. Wszyscy laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo Woziwoda. Z kolei uczestnicy biorący udział w konkursie na najciekawszą teczkę wiedzy otrzymają nagrody ufundowane ze środków finansowych Funduszy Norweskich oraz Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).


Z uwagi na panującą obecnie sytuacje epidemiczną, zrezygnowaliśmy z uroczystego podsumowania i rozdania nagród. Zostaną przekazane uczestnikom indywidualnie.  O sposobie przekazania będziemy każdego informować drogą telefoniczną lub mailową.


Wyniku konkursu poniżej


W konkursie plastycznym zwyciężyli:


w grupie wiekowej I: dzieci  klas 0-I
Lokata I: Nikodem Wielewski (Szkoła Podstawowa nr 1 w Brusach
Lokata II:Aurelia Latuszewska (Szkoła Podstawowa w Odrach)
Lokata III:Patryk Pastwa (Szkoła Podstawowa w Łęgu), Marcelina Narloch (Szkoła Podstawowa w Odrach), Aleksander Połom (Zespół Szkół Publicznych w Szlachcie),
Wyróżnienia: Hubert Skowron (Szkoła Podstawowa w Stobnie), Lidia Klaman (Szkoła Podstawowa w Łęgu), Mateusz Sampławski (Szkoła Podstawowa w Raciążu), Mikołaj Pastwa (Zespół Szkół Publicznych w Szlachcie), Hanna Makowska (Szkoła Podstawowa w Łęgu), Patryk Kłosowski (Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku).


w  grupie wiekowej II: dzieci klas II-III
Lokata I: Ewelina Ossowska (Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku)
Lokata II: Ksawery Konefka (Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku)
Lokata III: Lena Kościelniak (Szkoła Podstawowa nr 2 w Tucholi, Sztukarnia TOK), Natalia Redzimska (Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku)
Wyróżnienia:Aleksandra Prabucka (Zespół Szkół  w Rytlu),  Borys Chudy (Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku), Wiktoria Sałata (Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku), Nikodem Pupel (Szkoła Podstawowa w Kiełpinie), Suzanna Sobień (Zespół Szkół  w Rytlu)


w grupie wiekowej III: dzieci klas IV
Lokata III: Antoni Dawid (Szkoła Podstawowa nr 5 w Tucholi), Martyna Imbiorowicz (Szkoła Podstawowa w Kiełpinie)
Wyróżnienia: Ada Glazer-Lesińska (Szkoła Podstawowa w Pruszczu)

W konkursie pn. „Z lasem ekologicznie, z lasem zdrowiej” komisja oceniająca prace przyznała 11 lokat i  12 wyróżnień.

Zwycięzcy w konkursie polegającym na wykonaniu teczki wiedzy:


w grupie wiekowej I: uczniowie klas V-VI
Lokata I: Szymon Drejasz (Szkoła Podstawowa nr 5 w Tucholi)
Lokata II: Dominika Nowicka (Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi) oraz Sebastian Radziejewski (Szkoła Podstawowa w Kiełpinie)


w grupie wiekowej II: uczniowie klas VII-VIII
Lokata I: Bartosz Nowakowski (Szkoła Podstawowa nr 2 w Tucholi)


w grupie wiekowej III: uczniów szkół ponadpodstawowych:
Lokata I: Wiktoria Depczyńska (Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi)
Lokata II: Hubert Dullek ((Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi)
Wyróżnienia:  Julia Piekarska oraz Aleksandra Parszyk (Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi)

W konkursie pn. „Z lasem ekologicznie” łącznie komisja przyznała 6 lokat i 2 wyróżnienia.

Dziękujemy  wszystkim uczestnikom za wykonanie prac konkursowych. Podziękowania za współpracę kierujemy również do jury.