Lista aktualności Lista aktualności

XV lat Bractwa Świętego Huberta w Śliwicach

Początki Bractwa są ściśle związane z kaplicą w Okoninach. Od jej powstania w 1998 r. odbywają się tam uroczyste odpusty gromadzące m.in. leśników i myśliwych. Co roku uroczystą mszę odpustową sprawuje ks. biskup diecezjalny.

Na początku te uroczystości współorganizowały okoliczne koła łowieckie :  „Przepiórka" ze Śliwic, „Wieniec" z Bydgoszczy oraz „Kotlina" z Lipowej.  Z czasem jednak zaistniała potrzeba wyodrębnienia organizacji, bądź grupy osób, która organizowałaby te spotkania oraz zajęłaby się poszerzaniem kultu św. Huberta- patrona myśliwych i leśników.  Zawiązała się grupa inicjatywna, która po pokonaniu wielu przeszkód, doprowadziła do zarejestrowania Bractwa w  KRS. 

Bractwo  Św. Huberta w Śliwicach jest stowarzyszeniem przykościelnym, dlatego za datę powstania przyjęto dekret biskupa pelplińskiego z dnia 26.06.2000r. o powołaniu bractwa. Wydany został przez, jedynego do tej pory, Członka Honorowego Bractwa, śp. ks. biskupa Jana Bernarda Szlagę. Bractwo stawia sobie za cel działalność w zakresie szeroko rozumianej idei ochrony przyrody oraz krzewienie kultury i tradycji. Jednym ze statutowych działań jest też opieka nad kaplicą św. Huberta w Okoninach, którą objęto patronatem.    

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele w Śliwicach którą odprawili, członkowie Bractwa ks. prałat Andrzej Koss kapelan myśliwych i leśników diecezji pelplińskiej oraz ks. Tadeusz Chamier Ciemiński, proboszcz z Bukowca.  Podczas mszy została poświęcona figura św. Huberta, dar Bractwa dla Śliwic. Figura ta ma być elementem kapliczki ustawionej w centrum Śliwic. Po mszy św. odbył się przemarsz do Gminnego Ośrodka Kultury. Tam uroczystości rozpoczęły się hymnem. Po powitaniu uczestników przez Mistrza Bractwa Zenona Dejnowskiego, dokonano wręczenia wyróżnień „Za zasługi dla Bractwa Świętego Huberta w Śliwicach" które otrzymali:


1.    Daniel Kożuch  -  Wójt Gminy Śliwice
2.    Piotr Kasprzyk  - Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebciny
3.    Ireneusz Bojanowski  - Nadleśniczy Nadleśnictwa Czersk
4.    Krzysztof Kannenberg -  Rektor WSZŚ w Tucholi
5.    Aniela Czyżyk   -  Dyrektor Technikum Leśnego w Tucholi
6.    Redakcja „Radia Głos" z Pelplina


Były gratulacje, były medale za zasługi. Bractwo zostało odznaczone medalem „ZA ZASŁUGI DLA ŁOWECTWA BYDGOSKIEGO" oraz odznaczeniem „ZASŁUŻONY DLA  ŁOWIECTWA ZIEMI GDAŃSKIEJ".  Medal „ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA BYDGOSKIEGO" otrzymał również Kol. Jan Myśliwiec.

Następnie wręczono nagrody za udział w konkursie rysunkowym, dla dzieci szkół podstawowych pt. „Wizerunek św. Huberta". Potem wystąpiły dzieci z przedszkola. Borowiaczek" w Śliwicach oraz grupa „Przyjazny Kąt" z Tucholi. Odbyły się również pokazy pracy drwali w wykonaniu uczniów Technikum Leśnego w Tucholi.

Koła gospodyń wiejskich, firma „Myśliwiec" ze Śliwic oraz piekarnia „Meler" z Pelplina przygotowały na ten dzień specjalne atrakcje kulinarne. Były występy orkiestry OSP ze Śliwic, grali sygnaliści  i na zakończenie, gwiazda wieczoru Andrzej Rosiewicz.

Bogaty program imprezy przyciągnął liczne grono widzów do pięknego, śliwickiego amfiteatru. W jubileuszowe obchody włączyły się nadleśnictwa reprezentujące Leśny  Kompleks  Promocyjny „Bory Tucholskie", zapraszając do edukacji przyrodniczo-leśnej. Była okazja do promocji wiedzy o lasach, łowiectwie i przyrodzie.