Lista aktualności Lista aktualności

Z Puszczy Białowieskiej w Bory Tucholskie...

Dnia 5 sierpnia na terenie nadleśnictwa odbyło się szkolenie dla pracowników reprezentujących Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Białowieska", a jednocześnie członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa.

Pracownicy trzech nadleśnictw Puszczy Białowieskiej i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku przez cztery dni przebywali na terenie Borów Tucholskich, poznając walory przyrodniczo-kulturowe regionu oraz specyfikę gospodarki leśnej prowadzonej przez miejscowych leśników. W ramach programu odwiedzili Nadleśnictwa Osie, Woziwoda, Kościerzyna, Rytel  oraz Park Narodowy Bory Tucholskie.

Podczas pobytu w Woziwodzie, przekazaliśmy uczestnikom wyjazdu szkoleniowego podstawowe informacje o nadleśnictwie, prowadzonych u nas działaniach gospodarczych oraz występujących tu formach ochrony przyrody. Nasi goście mieli okazję poznać infrastrukturę służąca prowadzeniu działań edukacyjnych oraz ofertę edukacyjną nadleśnictwa.

Wizyta zakończyła się zwiedzeniem Akweduktu w Fojutowie. W miejscu tym podzieliliśmy się ciekawą historią powstania tej budowli hydrotechnicznej oraz całego systemu nawodnień występującego na terenie Nadleśnictwa Woziwoda