Wydawca treści Wydawca treści

Cennik usług edukacyjnych

CENNIKI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ NADLEŚNICTWO WOZIWODA

DLA POBYTÓW GRUPOWYCH

 

L.p.

Nazwa zdarzenia

Cena netto

Cena brutto

1.

Świadczenie usługi edukacyjnej dla grup obsługiwanych komercyjnie przez inny podmiot (odpłatność od 1 os.)

 

2,80 zł

3,00 zł

2.

Przygotowanie drewna opałowego na ognisko (taczka drewna + kijki do opiekania)

 

37,04 zł

40,00zł

3.

Pobyt  grupy szkolnej w Zielonej Szkole w ramach edukacji przyrodniczo-leśnej nadleśnictwa- usługa świadczona przez dzieżawcę

*

*

4.

Pobyt  grupy turytycznej w Zielonej Szkole- usługa świadczona przez dzieżawcę 

*

*

5.

Organizacja spływu kajakowego- usługa świadczona przez dzieżawcę

*

*

6.

Wypożyczenie roweru typu Jubilat (cena za godzinę)- usługa świadczona przez dzieżawcę


*

*


                                                               * do uzgodnienia z dzierżawcą

 

    Zajęcia edukacyjne organizowane przez nadleśnictwo prowadzone są BEZPŁATNIE

  • Opłaty wyszczególnione w cenniku pobierane są z góry lub bezpośrednio po wykonaniu usługi, po uprzednim naliczeniu przez pracownika wyznaczonego przez Nadleśnictwo Woziwoda. Należy je uiścić w kasie nadleśnictwa.
  • Rezerwacji noclegów oraz zajęć edukacyjnych prowadzonych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej należy dokonywać pod numerem tel  52 336 0935 lub 696 029 395 w dnach pracy nadleśnictwa, w godzinach od 7-15.00. Po uzgodnieniu terminu nalezy wypełnić arkusz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej nadleśnictwa w zakładce edukacja/oferta edukacyjna/ rezerwacja zajęć
  • Rezerwacji pobytów i zajęć w Zielonej Szkole należy dokonywać u Pani Patrycji Plichty- dzierżawcy schroniska i pola namiotowego pod numerem telefonu  531 931 367
  • Za usługi świadczone przez nadleśnictwo zostaje wystawiona faktura VAT,
  • Korzystający z naszych usług jednocześnie zobowiązują się do przestrzegania regulaminów zajęć i obiektów.