Wydawca treści Wydawca treści

Cennik usług edukacyjnych

CENNIKI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ NADLEŚNICTWO WOZIWODA

DLA POBYTÓW GRUPOWYCH

 

L.p.

Nazwa zdarzenia

Cena netto

Cena brutto

1.

Przygotowanie drewna opałowego na ognisko (taczka drewna + kijki do opiekania)

 

40,65 zł

50 zł

2.

Pobyt grupy w Zielonej Szkole w ramach edukacji przyrodniczo-leśnej  prowadzonej przez  pracowników nadleśnictwa- nocleg od 1 osoby (powyżej dwóch noclegów)

16,26 zł

20 zł

3.

Pobyt  grupy szkolnej w Zielonej Szkole w ramach edukacji przyrodniczo-leśnej  prowadzonej przez  pracowników nadleśnictwa- nocleg od 1 osoby (jeden nocleg)

 20,33 zł

25 zł

4.

Pobyt  grupy szkolnej w Zielonej Szkole w ramach edukacji przyrodniczo-leśnej  prowadzonej przez  podmiot zewnętrzny- nocleg od 1 osoby 

32,52 zł

40 zł

5.

Wypożyczenie roweru typu Jubilat (cena za godzinę)

4,67 zł

5 zł


                                                             

 

    Zajęcia edukacyjne organizowane przez nadleśnictwo prowadzone są BEZPŁATNIE

  • Opłaty wyszczególnione w cenniku pobierane są z góry lub bezpośrednio po wykonaniu usługi, po uprzednim naliczeniu przez pracownika wyznaczonego przez Nadleśnictwo Woziwoda. Należy je uiścić w kasie nadleśnictwa.
  • Rezerwacji noclegów oraz zajęć edukacyjnych prowadzonych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej należy dokonywać pod numerem tel  52 336 0935 lub 696 029 395 w dni robocze, w godzinach od 7-15.00. Po uzgodnieniu terminu nalezy wypełnić arkusz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej nadleśnictwa w zakładce edukacja/oferta edukacyjna/ rezerwacja zajęć
  • Za usługi świadczone przez nadleśnictwo zostaje wystawiona faktura VAT,
  • Korzystający z naszych usług jednocześnie zobowiązują się do przestrzegania regulaminów zajęć i obiektów.