Wydawca treści Wydawca treści

Cennik usług edukacyjnych

CENNIKI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ NADLEŚNICTWO WOZIWODA

DLA POBYTÓW GRUPOWYCH

 

L.p.

Nazwa zdarzenia

Cena netto

Cena brutto

1.

Świadczenie usługi edukacyjnej dla grup obsługiwanych komercyjnie przez inny podmiot (odpłatność od 1 os.)

 

2,80 zł

3,00 zł

2.

Przygotowanie drewna opałowego na ognisko (taczka drewna + kijki do opiekania)

 

37,04 zł

40,00zł

3.

Pobyt  grupy szkolnej w Zielonej Szkole w ramach edukacji przyrodniczo-leśnej nadleśnictwa oraz dla pracowników LP z jednym noclegiem (odpłatność za 1 os.),

18,52 zł

20,00 zł

4.

Pobyt  grupy szkolnej w Zielonej Szkole w ramach edukacji przyrodniczo-leśnej nadleśnictwa oraz dla pracowników LP kilkudniowy (odpłatność za 1 noc./1 os.)

13,89 zł

15,00 zł

5.

Pobyt w Zielonej Szkole z organizacją edukacji przez inny podmiot ( cena 1 noc./ 1os.)

27,78 zł

30,00 zł

6.

Wypożyczenie roweru typu Jubilat (cena za godzinę)

4,63 zł

5,00 zł

7.

Inne, uzgodnione z nadleśniczym, według odrębnego opisu

-

-

 
  • Zajęcia edukacyjne organizowane przez nadleśnictwo prowadzone są BEZPŁATNIE
  • Opłaty wyszczególnione w cenniku pobierane są z góry lub bezpośrednio po wykonaniu usługi, po uprzednim naliczeniu przez pracownika wyznaczonego przez Nadleśnictwo Woziwoda. Należy je uiścić w kasie nadleśnictwa.
  • Rezerwacji noclegów oraz zajęć edukacyjnych prowadzonych w ośrodku edukacji i Zielonej Szkole można dokonywać pod numerem tel 0 52 336 0935 lub 696 029 395 w dnach pracy nadleśnictwa, w godzinach od 7-15.00. Po uzgodnieniu terminu nalezy wypełnić arkusz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej nadleśnictwa w zakładce edukacja/oferta edukacyjna/ rezerwacja zajęć
  • Za ww. usługi zostaje wystawiona faktura VAT,
  • Korzystający z naszych usług jednocześnie zobowiązują się do przestrzegania regulaminów zajęć i obiektów.
  • Baza noclegowa Zielonej Szkoły zapewnia 45 noclegów i ma charakter schroniska młodzieżowego.

 

Na rezerwację miejsc noclegowych pobierane są zaliczki na poziomie 50% przewidywanego kosztu pobytu.