Asset Publisher Asset Publisher

Informacja o przetargu

PRZEBUDOWA ŻUŻLOWEJ DROGI POŻAROWEJ NR 7 ZWIERZYNIEC – LUBOCIEŃ W LEŚNICTWIE LIPOWA.

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Postępowanie w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

pn. "PRZEBUDOWA ŻUŻLOWEJ DROGI POŻAROWEJ NR 7 ZWIERZYNIEC – LUBOCIEŃ
W LEŚNICTWIE LIPOWA".

W związku z trwającym procesem migracji strony BIP na platformę gov.pl Nadleśnictwo Woziwoda informuje, że na niniejszej stronie internetowej publikowane będą wszystkie informacje dotyczące trwającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wszystkie niezbędne dokumenty konieczne do udziału w postępowaniu publikowane są poniżej.Powyższe postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy JOSEPHINE pod adresem:https://josephine.proebiz.com/pl/tender/14199/summary

Działając na podstawie art. 222 ust. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129), Nadleśnictwo Woziwoda z siedzibą w Woziwodzie 3, 89-504 Legbąd, przedstawia informację z otwarcia ofert w sprawie dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi pożarowej nr 7 w Leśnictwie Lipowa”. Otwarcia ofert dokonano dnia 15.09.2021 roku o godz. 10:30. Pełna informacja znajduje się w załączniku.
Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129) informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści SWZ. Zamawiający poniżej ( w załącznikach)  przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.