Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o sprzedaży materiałów

Nadleśnictwo Woziwoda informuje o sprzedaży zbędnych materiałów znajdujących się w magazynie nadleśnictwa

Do sprzedaży przewidziane są materiały:
 
Siatka leśna o wysokości 1,6 m rozbiórkowa w ilości   3382 m
- Leśnictwo Dąbki 1118 m
- Leśnictwo Lipce 870 m
- Leśnictwo Ustronie 346 m
- Leśnictwo Wilcze Doły 420 m
- Leśnictwo Zielony Dół 508 m
- Leśnictwo Woziwoda 120 m
Cena minimalna siatki wynosi 1,00 zł netto  1,23 zł brutto za 1 mb
 
Siatka leśna o wysokości 2,0 m rozbiórkowa w ilości 15990 m
- Leśnictwo Woziwoda 1001 m
- Leśnictwo Dąbki 629 m
- Leśnictwo Lipce 2475 m
- Leśnictwo Lipowa 1360 m
- Leśnictwo Różanek 1306 m
- Leśnictwo Wilcze Doły 866 m
- Leśnictwo Zielony Dół 272 m
- Leśnictwo Biała 8081 m
Cena minimalna siatki wynosi 1,00 zł netto  1,23 zł brutto za 1 mb
 
Słupki grodzeniowe sosnowe rozbiórkowe w ilości 119,87 mp
- Leśnictwo Biała 101,27 mp
- Leśnictwo Zielonka     7 mp
- Leśnictwo Dąbki      5 mp
- Leśnictwo Woziwoda     6,6 mp
Cena minimalna słupków wynosi 10,00 zł netto 12,30 brutto za 1 mp
 
Słupki grodzeniowe modrzewiowe nowe długość 2,70 m     848 szt
- Leśnictwo Komorza 407 szt
- Leśnictwo Woziwoda 25 szt
- Leśnictwo Ustronie 116 szt
- Leśnictwo Biała 300 szt
Cena minimalna słupków wynosi 2,41 zł netto 2,96 zł brutto za sztukę
 
Zainteresowane kupnem wyżej wymienionych materiałów osoby powinny złożyć pisemne oferty (w zamkniętych kopertach) z dopiskiem na kopercie „Oferta zakupu materiałów” w kasie nadleśnictwa do dnia 22 lipca br. do godz. 10:00
Wzór oferty jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.
 
Nadleśnictwo dokona sprzedaży materiałów oferentom, którzy zaoferują najwyższą cenę.
 
Wszelkich informacji udziela Pani Bożena Jankowska tel. 52 3360928