Asset Publisher Asset Publisher

Relikwie świętego Huberta w Śliwicach

5 lipca 2020 r. w Śliwicach miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. W kościele parafialnym odbyło się uroczyste przekazano relikwii św. Huberta, która docelowo będzie się znajdowała w Sanktuarium Św. Huberta Okoninach

Przekazania księdzu prałatowi, kapelanowi myśliwych i leśników Diecezji Pelplińskiej Andrzejowi Kossowi dokonał Ksiądz Arcybiskup, Nuncjusz Apostolski w Argentynie- Mirosław Adamczyk.

W parafii Śliwice  kult  św. Huberta jest bardzo silny. Od dawna, jeszcze przed drugą wojną światową na terenie Leśnictwa Różanek był ustawiony głaz z wyrytym wizerunkiem świętego. W roku 1988 powstał kościół w Okoninach pod Jego wezwaniem. Od tego czasu odbywają się tam uroczyste odpusty z udziałem leśników, myśliwych oraz miejscowych władz, którym zawsze przewodniczy ks. bp. diecezjalny.

W 2000 roku zawiązało się stowarzyszenie pn. „Bractwo Świętego Huberta w Śliwicach”. Powstało by szerzyć kult świętego, a także pilnować przestrzegania tradycji, kultury i etyki, szczególnie związanej z ochroną przyrody, łowiectwem oraz przestrzegać właściwego podejścia do gospodarowania dobrami natury. Przejęło też organizowanie odpustów oraz objęło patronatem kościół w Okoninach. W 2019 roku kościół – sanktuarium św. Huberta w Okoninach został objęty honorowym patronatem dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Bractwo stara się żeby sanktuarium było centrum kultu świętego przynajmniej na całe Bory Tucholskie. Od początku podejmowało różne działania, organizowało pielgrzymki, spotkania, postawiło kapliczkę w centrum Śliwic. Z inicjatywy Bractwa doszło w 2018 roku do rozbudowy kościoła w Okoninach.

W 2016 wystąpiło do Rady Gminy o podjęcie starań, aby patronem Gminy Śliwice został św. Hubert. Rada Gminy przyjęła, jednogłośną, uchwałę w tej sprawie. Wniosek został również pozytywnie zaopiniowany przez Konferencję Episkopatu Polski i wysłany do Watykanu. Obecnie czekamy na bullę papieską o nadaniu patronatu.

Sprowadzenie do sanktuarium w Okoninach relikwii świętego Huberta to kolejny krok podjęty w dążeniu do tworzenia centrum kultu świętego w Borach Tucholskich. Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności to się udało. To czwarte w Polsce, udokumentowane pieczęciami Kościoła relikwie pierwszego stopnia.

Po uroczystej mszy świętej hubertowskiej, skromne (spowodowane epidemią COVID-19) obchody XX-to lecia istnienia Bractwa, odbyły się w pobliskiej szkółce leśnej (Szkółka Rożanek) na terenie Nadleśnictwa Woziwoda. W pięknej, zielonej scenerii, gości powitał gospodarz terenu- Nadleśniczy Stefan Konczal. W obecności księdza arcybiskupa i zaproszonych gości dokonano wręczenia statuetek „Za zasługi dla Bractwa”, wydanych, specjalnie na tę rocznicę. Były podziękowania i życzenia m.in. od dyrektora RDLP w Toruniu od ZO PZŁ w Bydgoszczy i Gdańsku a także kapelana krajowego myśliwych ks. Sylwestra Dziedzica i innych zaproszonych gości.