Aktualności

„ Zima w lesie” była tematem Tucholskich Spotkań Artystycznych, które odbyły się na terenie Nadleśnictwa Woziwoda

Zapytania ofertowe, pozostałe informacje dotyczące zamówień

Świadczenie usług w zakresie prac porządkowych wykonywanych w budynkach Nadleśnictwa Woziwoda w latach 2023-2024

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo w ciągu roku prowadzi sprzedaż detaliczną drewna oraz sadzonek drzew i krzewów leśnych, a w sezonie przedświątecznym choinek.

Regulamin korzystania z dróg leśnych

Poruszanie się na terenach leśnych musi się odbywać według określonych zasad, ponieważ nie wszystkie drogi w lesie są udostępnione do ruchu publicznego