Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Nadleśnictwo Woziwoda od momentu powołania Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Tucholskie" realizuje zadania związane z edukacją przyrodniczo-leśną. W tym celu powstała infrastruktura edukacyjna, służąca do dziś społeczeństwu.

Obiekty znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie lub w pobliżu siedziby Nadleśnictwa Woziwoda tworzą kompleks edukacyjny o szerokich możliwościach wykorzystania. Baza edukacyjna zapewnia możliwość prowadzenia edukacji przez cały rok. Tworzą ją: Ośrodek Edukacji Przyrodniczo Leśnej (OEPL), Zielona Szkoła (ZS), stodoła wystawowo- konferencyjna oraz ścieżka edukacyjna wraz z zielonymi klasami. Na potrzeby urozmaicenia oferty edukacyjnej i turystycznej nadleśnictwa w 2011 roku powstał Zielony Punkt Kontrolny.

 

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo - Leśnej

Obiekt o ciekawej architekturze, położony na skarpie doliny Brdy, tuż przy siedzibie nadleśnictwa. Centralną część obiektu zajmuje dwupoziomowa sala. Wnętrze jej wypełnia drewniana konstrukcja oraz ekspozycje.

Ekspozycje znajdujące się w ośrodku tematycznie wiążą się z przyrodą, lasem i gospodarką leśną. Dotyczą głównie fauny i flory leśnej, darów lasu oraz pracy leśnika, w tym historii zwiazanej z lasem. W budynku znajduje się kącik projekcyjny dla około 30 os, gdzie można skorzystać ze sprzętu multimedialnego. Na piętrze przygotowano miejsce do przeprowadzenia zajęć.

W ośrodku znajduje się również niewielka sala służąca do zajęć dla grupy 10-20 osobowej  wyposażona  w sprzęt multimedialny oraz zaplecze pozwalające na przygotowanie własnych pomocy dydaktycznych. Na potrzeby przeprowadzenia zajęć zgromadzono niezbędne pomoce dydaktyczne m.in: książki, filmy, publikacje, zestawy plansz i tablic, gier edukacyjnych oraz rożne eksponaty.

Przeprowadzenie zajęć w OEPL wymaga uzgodnienia z pracownikiem ds. edukacji.

W czasie, gdy nie ma zajęć edukacyjnych dla wcześniej umówionych grup, obiekt można zwiedzać, zarówno samodzielnie, jak i z przewodnikiem.

Czas otwarcia OEPL: w dni pracy nadleśnictwa, w godz.7.00 - 15.00.

 

Zielona Szkoła

Obiekt Zielonej Szkoły w Woziwodzie powstał w 1998 roku. Usytuowany jest nad brzegiem Brdy, na starej bindudze, obecnie zagospodarowanej jako pole namiotowe. Prowadzona jest w nim działalność edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieży. Prowadzącymi zajęcia są zarówno pracownicy Nadleśnictwa Woziwoda jak i nauczyciele - opiekunowie przyjeżdżający z grupami na kilkudniowy pobyt. Obiekt służy do organizacji zajęć kilkudniowych.     

Pełni rolę schroniska wewnątrz którego znajduje się:

  • sala edukacyjna wyposażona w sprzęt multimedialny oraz dostęp do internetu,
  •  cztery sale noclegowe (6,6,13,14 os.) oraz 2 pokoje 3 -osobowe, łącznie 45 miejsca noclegowe,
  • sanitariaty
  • pomieszczenie kuchenne pozwalające na samodzielne przygotowanie posiłków

W sezonie turystycznym Zielona Szkoła jest udostępniana jako schronisko turystyczne, w terminach, które nie kolidują z prowadzoną tam działalnością edukacyjną. Istnieje również możliwość zamówienia wyżywienia na czas pobytu. Na życzenie grupy organizujemy ogniska integracyjne.

 

Stodoła wystawowo- konferencyjna

Obiekt o charakterze letnim (nie ogrzewany), usytuowany jest w sąsiedztwie siedziby nadleśnictwa i Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Istnieje możliwość zainstalowania w nim nagłośnienia i podłączenia sprzętu multimedialnego. Przestronne wnętrze oraz wyposażenie w ławo-stoły pozwala na organizowanie spotkań, konferencji, warsztatów dla kilkudziesięciu (do 100) osób. Jest to również dobre miejsce do przygotowania wystaw malarskich, fotograficznych itp.

 

 

 

Ścieżka edukacyjna

Pętla mająca swój początek przy siedzibie nadleśnictwa, o długości ok. 4,5 km, z możliwością zastosowania skrótów. Składa się z 13 przystanków tematycznych, z opisem różnych zagadnień z zakresu gospodarki leśnej, ochrony przyrody i środowiska.

Przy ścieżce, co pewną odległość ustawione są ławki i zadaszenia, a jej część, od Woziwody do leśniczówki (ok. 1,0 km), jest utwardzona, aby ułatwić zwiedzanie osobom niepełnosprawnym. Ukazuje część działań leśników zmierzających do zachowania i ochrony zasobów leśnych. Wiedzie przez jeden z największych i najciekawszych rezerwatów przyrody w Borach Tucholskich - Dolina Rzeki Brdy.

 

    

 

Brama informacyjna

Są to cztery tablice informacyjne umieszczone na bramie wjazdowej, na dziedziniec nadleśnictwa: "Mapa Nadleśnictwa Woziwoda" (krótki opis walorów przyrodniczych, ogólne dane o nadleśnictwie), "Plan sytuacyjny miejscowości Woziwoda", "Zwierzęta Borów Tucholskich - ssaki", "Zwierzęta Borów Tucholskich - ptaki". Z treścią tablic zapoznać się można korzystając z parkingu przy nadleśnictwie.

 

Zielone klasy

Przy OEPL, pod pomnikowym dębem oraz w ciekawych miejscach na ścieżce zgrupowano ławki w półkola, tworząc w ten sposób miejsca gdzie grupy osób mogą usiąść, by wysłuchać nauczyciela lub przewodnika albo odbyć ćwiczenia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych. Miejsca te nazywamy "zielonymi klasami".

 


Zielony Punkt Kontrolny

Zapraszamy Państwa do korzystania ze zrealizowanego w naszym nadleśnictwie projektu Zielony Punkt Kontrolny

Na obszarze ok. 6 km2 rozlokowane zostały stałe punkty kontrolne (PK), którymi są słupki drewniane o charakterystycznym wyglądzie (patrz zdjęcie) oznaczone logo Lasów Państwowych oraz plakietką z symbolem orienteeringu (biało-czerwony kwadracik), na którym napisano nr PK.

Do każdego słupka przymocowany jest perforator (kasownik), za pomocą którego potwierdzić można swój pobyt na punkcie. Należy w tym celu "skasować" kratkę z karty kontrolnej (startowej), zamieszczonej na obrzeżu mapy, o numerze odpowiadającym odnalezionemu PK. Proszę przy tym zwrócić uwagę, że na karcie kontrolnej i na mapie mamy numery od 1 po kolei w górę, oznaczające kolejność zaliczania PK. Tym numerom przyporządkowane są nr poszczególnych punktów kontrolnych (zawsze dwucyfrowe), o czym informację znajdziemy w tabelce z piktogramowym opisem PK. Będąc na punkcie kontrolnym należy uważnie sprawdzić, czy dotarliśmy do tego właściwego, którego zgodnie z mapą mieliśmy odszukać.

Zamieszczamy trzy mapki, z trasami o różnej długości: krótka, średnia i długa. Prosimy o zapoznanie się z ulotką informacyjną, w której znajdziecie Państwo podstawową wiedzę na temat poruszania się w terenie na orientację oraz z informacjami zamieszczonymi na tablicach na starcie do ZPK lub przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczo - Leśnej.