Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Nadleśnictwo Woziwoda od momentu powołania Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Tucholskie" realizuje zadania związane z edukacją przyrodniczo-leśną. W tym celu powstała infrastruktura edukacyjna, służąca do dziś społeczeństwu.

Obiekty znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie lub w pobliżu siedziby Nadleśnictwa Woziwoda tworzą kompleks edukacyjny o szerokich możliwościach wykorzystania. Baza edukacyjna zapewnia możliwość prowadzenia edukacji przez cały rok. Tworzą ją: Ośrodek Edukacji Przyrodniczo Leśnej (OEPL), Zielona Szkoła (ZS), stodoła wystawowo- konferencyjna oraz ścieżka edukacyjna wraz z zielonymi klasami. Na potrzeby urozmaicenia oferty edukacyjnej i turystycznej nadleśnictwa w 2011 roku powstał Zielony Punkt Kontrolny.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo - Leśnej

Obiekt położony na skarpie doliny Brdy, tuż przy siedzibie nadleśnictwa. Centralną część obiektu zajmuje dwupoziomowa sala. Wnętrze jej wypełnia drewniana konstrukcja oraz ekspozycje.

Ekspozycje znajdujące się w ośrodku tematycznie wiążą się z przyrodą, lasem i gospodarką leśną. Dotyczą głównie fauny i flory leśnej, darów lasu oraz pracy leśnika, w tym historii zwiazanej z lasem. W budynku znajduje się kącik projekcyjny dla około 30 os, gdzie można skorzystać ze sprzętu multimedialnego. Na piętrze przygotowano miejsce do przeprowadzenia zajęć.

W ośrodku znajduje się również niewielka sala służąca do zajęć dla grupy 10-20 osobowej  wyposażona  w sprzęt multimedialny oraz zaplecze pozwalające na przygotowanie własnych pomocy dydaktycznych. Na potrzeby przeprowadzenia zajęć zgromadzono niezbędne pomoce dydaktyczne m.in: książki, filmy, publikacje, zestawy plansz i tablic, gier edukacyjnych oraz rożne eksponaty.

Przeprowadzenie zajęć w OEPL wymaga uzgodnienia z pracownikiem ds. edukacji.

W czasie, gdy nie ma zajęć edukacyjnych dla wcześniej umówionych grup, obiekt można zwiedzać, zarówno samodzielnie, jak i z przewodnikiem.

Czas otwarcia OEPL: w dni pracy nadleśnictwa, w godz. 7.00 - 15.00.

Przed zwiedzeniem obiektu prosimy o zapoznanie się z regulaminem ośrodka

Wnętrze ośrodka - ekspozycja na temat pracy leśnika

 

Zielona Szkoła

Obiekt Zielonej Szkoły w Woziwodzie powstał w 1998 roku. Usytuowany jest nad brzegiem Brdy, na starej bindudze, obecnie zagospodarowanej jako pole namiotowe. Prowadzona jest w nim działalność edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieży. Obiekt służy do organizacji zajęć kilkudniowych oraz turytyce.

Obecnie, w kwietniu 2021 r. nadleśnictwo przekazało budynek Zielonej Szkoły w dzierżawę. Prowadzącym zajęcia więc będzie edukator zatrudniony przez dzierżawcę, pracownicy Nadleśnictwa Woziwoda oraz nauczyciele - opiekunowie przyjeżdżający z grupami na kilkudniowy pobyt.

Pełni rolę schroniska wewnątrz którego znajduje się:

  • sala edukacyjna wyposażona w sprzęt multimedialny oraz dostęp do internetu,
  •  cztery sale noclegowe (6,6,13,14 os.) oraz 2 pokoje 3 -osobowe, łącznie 45 miejsca noclegowe,
  • sanitariaty
  • pomieszczenie kuchenne pozwalające na samodzielne przygotowanie posiłków

Zielona Szkoła jest udostępniana jako schronisko turystyczne, funkcjonujące całorocznie w terminach, które nie kolidują z prowadzoną tam działalnością edukacyjną. Istnieje również możliwość zamówienia wyżywienia na czas pobytu za pośrednictwem kateringu. Na życzenie grupy organizujemy ogniska integracyjne oraz inne inicjatywy o charakterze turystycznym i edukacyjnym.  

W sprawie rezerwacji pobytów i zajęć należy się kontaktować z Patrycją Plichta pod numerem telefonu  505 854 002

Więcej informacji o obiekcie znajduje się na stronie Baza edukacyjno noclegowa

Sala edukacyjna w Zielonej Szkole

 

Stodoła wystawowo- konferencyjna

Obiekt o charakterze letnim (nie ogrzewany), usytuowany jest w sąsiedztwie siedziby nadleśnictwa i Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Istnieje możliwość zainstalowania w nim nagłośnienia i podłączenia sprzętu multimedialnego. Przestronne wnętrze oraz wyposażenie w ławo-stoły pozwala na organizowanie spotkań, konferencji, akcji edukacyjnych, warsztatów dla kilkudziesięciu (do 100) osób. Jest to również dobre miejsce do przygotowania wystaw malarskich, fotograficznych itp.

Wnętrze stodoły- występy muzyczne podczas akcji zoorganizowanej dla  Klubu Seniora "Jesień" z Tucholi

 

Ścieżka edukacyjna

Pętla mająca swój początek przy siedzibie nadleśnictwa, o długości ok. 4,5 km, z możliwością zastosowania skrótów. Składa się z 13 przystanków tematycznych, z opisem różnych zagadnień z zakresu gospodarki leśnej, ochrony przyrody i środowiska.

Przy ścieżce, co pewną odległość ustawione są ławki i zadaszenia, a jej część, od Woziwody do leśniczówki (ok. 1,0 km), jest utwardzona, aby ułatwić zwiedzanie osobom niepełnosprawnym. Ukazuje część działań leśników zmierzających do zachowania i ochrony zasobów leśnych. Wiedzie przez jeden z największych i najciekawszych rezerwatów przyrody w Borach Tucholskich - Dolina Rzeki Brdy. Zasady korzystania z obiektu zostały opisane w regulaminie.

Brama przed wejściem na ścieżkę przyrodniczo-leśną  

 

Zielone klasy

Przy OEPL, pod pomnikowym dębem oraz w ciekawych miejscach na ścieżce zgrupowano ławki w półkola, tworząc w ten sposób miejsca gdzie grupy osób mogą usiąść, by wysłuchać nauczyciela lub przewodnika albo odbyć ćwiczenia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych. Miejsca te nazywamy "zielonymi klasami".

 


Zielony Punkt Kontrolny

Zapraszamy Państwa do korzystania ze zrealizowanego w naszym nadleśnictwie projektu Zielony Punkt Kontrolny

Na obszarze ok. 6 km2 rozlokowane zostały stałe punkty kontrolne (PK), którymi są słupki drewniane o charakterystycznym wyglądzie (patrz zdjęcie) oznaczone logo Lasów Państwowych oraz plakietką z symbolem orienteeringu (biało-czerwony kwadracik), na którym napisano nr PK.

Do każdego słupka przymocowany jest perforator (kasownik), za pomocą którego potwierdzić można swój pobyt na punkcie. Należy w tym celu "skasować" kratkę z karty kontrolnej (startowej), zamieszczonej na obrzeżu mapy, o numerze odpowiadającym odnalezionemu PK. Proszę przy tym zwrócić uwagę, że na karcie kontrolnej i na mapie mamy numery od 1 po kolei w górę, oznaczające kolejność zaliczania PK. Tym numerom przyporządkowane są nr poszczególnych punktów kontrolnych (zawsze dwucyfrowe), o czym informację znajdziemy w tabelce z piktogramowym opisem PK. Będąc na punkcie kontrolnym należy uważnie sprawdzić, czy dotarliśmy do tego właściwego, którego zgodnie z mapą mieliśmy odszukać.

Zamieszczamy trzy mapki, z trasami o różnej długości: krótka, średnia i długa. Prosimy o zapoznanie się z ulotką informacyjną, w której znajdziecie Państwo podstawową wiedzę na temat poruszania się w terenie na orientację oraz z informacjami zamieszczonymi na tablicach na starcie do ZPK lub przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczo - Leśnej.