Wydawca treści Wydawca treści

Jeziorka Kozie

Rezerwat położony w odległości około 4 km na północny zachód od Woziwody. Ochroną objęte są leżące obok siebie, cztery niewielkie zagłębienia wytopiskowe. Trzy z nich to dystroficzne (kwaśne, skąpożywne) jeziorka o zarastającym lustrze wody (proces tworzenia torfowiska wysokiego). Czwarte z zagłębień całkowicie pozbawione jest otwartego lustra wody, na całej powierzchni porośnięte drzewostanem sosnowym.

W rezerwacie występują rośliny chronione charakterystyczne dla torfowisk wysokich. Celem ochrony jest zachowanie zarastających jezior z typowo wykształconym zespołem roślinności torfowisk wysokich. Rezerwat położony jest w gminie Tuchola, na terenie Leśnictwa Woziwoda. Zajmuje powierzchnię 12,30 ha. Powierzchnię leśną rezerwatu stanowią drzewostany sosnowe z domieszką brzozy omszonej.

Na terenie rezerwatu wyróżniono następujące zespoły roślinne: zespół „lilii wodnych” - Nupharo-Nymphaeetum albae, zespół grzybieni północnych - Nymphaetum candidae, szuwar oczeretowy - Scripetum lacustris, szuwar trzcinowy - Phragmitetum australis, mszar dolinkowy z przygiełką białą - Rhynchosporetum albae, mszar dolinkowy z turzycą bagienną - Caricetum limosae, zespół turzycy nitkowatej - Caricetum lasiocarpae, zespół z trzcinnikiem prostym - Calamagrostietum neglectae, zespół z turzycą pospolitą - Caricetum nigrae, zbiorowisko z Eriophorum angustifolium, mszar kępowy torfowca magelańskiego - Sphagnetum magellanici, zbiorowisko z Eriophorum vaginatum, bór sosnowy bagienny - Vaccinio uliginosi-Pinetum, bór sosnowy wilgotny - Molinio-Pinetum.

Najbardziej malownicze jeziorko zostało udostępnione dla zwiedzających. W tym celu wybudowano kładkę drewnianą, co pozwala na dotarcie do tafli wody, obserwację roślin chronionych oraz prześledzenie procesu zarastania i sukcesji roślin. Na ścieżce prowadzącej do jeziorka znajdują się tablice informacyjne. Można  tu dotrzeć pieszo lub rowerem, najlepiej od Woziwody. Dojazd samochodem możliwy drogami: Woziwoda - Rytel lub Woziwoda - Zapędowo na wysokość rezerwatu, po czym po pozostawieniu samochodu na miejscu postojowym przy drodze, dojść należy pieszo.