Wydarzenia Wydarzenia

Zapraszamy do konkursu pt. "Drewno surowcem doskonałym, ekologicznym"

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież szkolną do udziału w konkursie pt. "Drewno surowcem doskonałym, ekologicznym".

Celem konkursu jest:

- popularyzacja wśród dzieci i młodzieży szkolnej wiedzy na temat właściwości ekologicznych drewna jako magazynu węgla, uniwersalnego, odnawialnego surowca, zrównoważonej gospodarki leśnej oraz ekologicznych funkcji lasu,

- kształtowanie świadomości ekologicznej, postaw proekologicznych, odpowiedzialności za stan środowiska,

-rozbudzanie zainteresowania znaczeniem lasu w życiu człowieka oraz skutkami oddziaływania człowieka na las,

- rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych uczestników.

Zadanie konkursowe uzależnione jest od wieku uczestników. Dla młodszych jest to wykonanie pracy plastycznej, starsza grupa wiekowa musi natomiast wykazać się wiedzą połączoną ze zdolnościami plastycznymi poprzez wykonanie portfolio zgodnego z tematem. Starszym uczestnikom -wykonawcom portfolio, przed oddaniem  pracy proponujemy udział w zajęciach edukacyjnych na temat właściwości i  ekologicznych funkcji drewna. Odbędą się one w ośrodku edukacji w terminie wcześniej uzgodnionym ze specjalistą ds. edukacji leśnej, w okresie od  2- 24 listopada.

Pracę konkursową należy oddać do 25 listopada br. Wyniki oceny zostaną opublikowane do 4 grudnia na stronie internetowej nadleśnictwa.

Dla laureatów oraz osób wyróżnionych przewidujemy atrakcyjne  nagrody rzeczowe, których fundatorem będzie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu oraz Nadleśnictwo Woziwoda. Zostaną one przekazane podczas podsumowania konkursu, które odbędzie się na terenie Zielonej Szkoły w Woziwodzie. O terminie rozdania nagród będziemy Państwa informować później.

Szczegółowe informacje  można znaleźć w załączonym poniżej regulaminie.

Informujemy, że termin oddania prac konkursowych został wydłużony. Prace należy dostarczyć do nadleśnictwa do 28 listopada br.

 

Materiały do pobrania