Wydarzenia Wydarzenia

Las-środowisko-człowiek

Zapraszamy dzieci i młodzież szkolną do udziału w konkursie "Las-środowisko-człowiek".

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy ekologicznej na temat funkcjonowania i znaczenia ekosystemu leśnego, wskazanie zagrożeń lasu, kształtowanie postaw proekologicznych i odpowiedzialności za stan środowiska. Konkurs ma uświadomić wpływ człowieka na przyrodę i zachowanie bioróżnorodności oraz uzmysłowić ważną w życiu człowieka rolę lasu. Adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Na uczestników czeka zadanie dostosowane do możliwości wiekowych. Młodsze dzieci muszą wykonać pracę plastyczną, a starsze oraz młodzież portfolio, zgodne z tematem. Zgłoszenie do konkursu będzie się odbywać za pośrednictwem nauczycieli w szkołach.

Dla uczniów ze starszych grup wiekowych, którzy w ramach konkursu muszą wykonać portfolio, proponujemy udział w zajęciach na temat funkcji lasu. Odbędą się one w ośrodku edukacji w terminie wcześniej uzgodnionym ze specjalistą ds. edukacji leśnej. Udział w zajęciach nie jest obowiązkowy.

Informujemy o zmianie terminu zgłoszeń uczestników do konkursu oraz dostarczenia prac do oceny. Zgłoszenie i dostarczenie prac musi nastąpić do 12 listopada.

W dniach 3-10 listopada w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej będą się odbywać zajęcia edukacyjne na temat relacji las-środowisko-człowiek

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w załączonym poniżej regulaminie konkursu.

 

Materiały do pobrania