Wydarzenia Wydarzenia

Nadleśnictwo Woziwoda w projekcie Europejskiego Instytutu Leśnego

Sieć Intergrate+ jest organizacją promującą integrację ochrony przyrody z wielofunkcyjną zrównoważoną gospodarką leśną. Istnieje od dwóch lat i aktualnie zrzesza 16 państw europejskich oraz struktury Komisji Europejskiej odpowiadające za działania na rzecz klimatu i rolnictwa

Jak zauważamy w Europie coraz częściej zdarzają się konflikty na linii ochrona przyrody- gospodarka leśna. Coraz większą uwagę zwraca się na potrzebę zwiększenia ochrony przyrody w lasach. Zadaniem Intergrate+ jest pomoc w osiągnieciu porozumienia między poszczególnymi grupami interesu.

Z inicjatywy tej organizacji włączono Lasy Państwowe do nowego projektu naukowego „Podejście zintegrowane jako szansa dla ochrony bioróżnorodności w lasach” Europejskiego Instytutu Leśnego (European Forestry Institute-EFI). We wspomnianym projekcie uczestniczy również Nadleśnictwo Woziwoda. Głównym jego celem jest lepsze zrozumienie obecnych i przyszłych czynników kształtujących zintegrowane leśnictwo w Europie oraz przedstawienie zróżnicowanych działań integrujących ochronę przyrody z gospodarką leśną.

W ramach popularyzacji przedsięwzięcia w Europie utworzono sieć leśnych powierzchni demonstracyjnych, tzw. marteloskopów (Marteloscopes). Na terenie Nadleśnictwa Woziwoda powstają dwie tego typu powierzchnie w leśnictwach Zielonka i Ustronie. Będą one źródłem informacji i poligonem dla wymiany doświadczeń pomiędzy leśnikami i naukowcami, posłużą promocji ochrony przyrody łączonej z wielofunkcyjną gospodarką leśną.

W dniu 16. kwietnia na terenie nadleśnictwa odbyło się spotkanie przedstawicieli Intergrate+, którego organizatorem było Ministerstwo Środowiska. Odwiedzjący Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej delegaci i przedstawiciele zaproszonych środowisk społecznych otrzymali informację na temat położenia naszej jednostki, historii, warunków klimatycznych i przyrodniczych, zasobów naturalnych, zagrożeń oraz aspektów prawnych funkcjonowania nadleśnictwa. Kolejnymi omawianymi tematami istotnymi dla wymiany doświadczeń były formy ochrony przyrody, lokalna baza nasienna, działalność edukacyjna realizowana przez naszą jednostkę oraz koncepcja zagospodarowania lasu po klęsce żywiołowej, która miała miejsce w 2017 r.  Po części kameralnej zaproszeni goście uczestniczyli w spotkaniu terenowym na terenie rezerwatu przyrody Dolina Rzeki Brdy

Warto przy okazji wspomnieć, że Polska w 2018 roku objęła roczne przewodnictwo w sieci Intergrate +, po niemieckim w 2016 r. oraz czeskim w 2017 r. Polskę w imieniu Ministerstwa Środowiska reprezentują Lasy Państwowe.