Wydawca treści Wydawca treści

Cisy nad Czerską Strugą

Rezerwat przyrody Cisy nad Czerska Strugą został powstał w 1982 r. w celu zachowania stanowiska cisa (Taxus baccata). Teren rezerwatu pokrywa sandr będący częścią sandru Brdy. Drzewostany rosnące w rezerwacie to w większości jednogatunkowe, jednopiętrowe i równowiekowe sośniny sztucznego pochodzenia.

W środkowej, wilgotniejszej części występuje dość silnie przerzedzony przez huragan drzewostan brzozowo - świerkowy. Wielogatunkowy drzewostan ze znacznym udziałem gatunków liściastych występuje w południowo zachodniej części rezerwatu. Oprócz sosny i chronionego cisa rosną tu buk, dąb, lipa, brzoza i daglezja.

W południowej części rezerwatu przylegającym do Czerskiej Strugi znajduje się największe w rezerwacie skupisko chronionego cisa. Jest to najatrakcyjniejsza część rezerwatu, z drzewostanem wielogatunkowym, wielopiętrowym, która została ogrodzona. Około 0,5 km na wschód położone jest Jezioro Świdno.

Zbiorowiska roślinne rezerwatu zaklasyfikowano do trzech zespołów roślinnych. Na przeważającej powierzchni występuje subkontynentalny bór świeży Peucedano-Pinetum, w środkowej i północnej części, płatami występuje zespół subborealnego wilgotnego boru mieszanego Querco-Piceetum, natomiast w południowo-zachodniej części grąd subkontynentalny Tilio - Carpinetum.

Położony jest w Leśnictwie Lipce, w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 237 Tuchola - Czersk, 3km od Czerska. W pobliże rezerwatu dotrzeć można pojazdem samochodowym, pozostawiając go na parkingu leśnym. Dalej odległość 200 m należy przejść pieszo. W miejscu postoju pojazdu i przy bramie rezerwatu znajdują się tablice informacyjne.

Informujemy, że na terenie rezerwatu obowiązuje zakaz wstępu