Asset Publisher Asset Publisher

#SprzątaMy w Leśnictwie Legbąd

Co roku z lasu wywozi się tysiące metrów sześciennych różnorodnych odpadów. Stanowią ogromne zagrożenie dla ekosystemu leśnego i problem dla leśników. Każdego roku w Lasach Państwowych ich uprzątnięcie kosztuje kilkanaście milionów złotych. Są to środki zbędnie wydatkowane, które mogłyby być wykorzystane w innym pożytecznym celu

Wiele z produkowanych przez człowieka odpadów jest toksycznych dla otoczenia. Te pozostawione w lesie, w przeciwieństwie do składowanych legalnie, zalegają niezabezpieczone. Wokół wysypisk stwierdza się podwyższoną koncentrację metali ciężkich: miedzi, cynku, chromu oraz rtęci, a szkodliwe substancje np. resztki chemiczne, środki ochrony roślin, czy przeterminowane leki przenikają w głąb gleby i do wód gruntowych. Szkodliwe substancje przenikają również do atmosfery. Efektem jest zanieczyszczenie środowiska, w tym wody przeznaczonej do spożycia przez człowieka.

Niekontrolowanie powstające wysypiska prowadzą do zaburzeń funkcjonowania ekosystemów. Rozkładające się nieczystości stanowią pożywkę dla bakterii chorobotwórczych i niebezpiecznych dla zdrowia grzybów. Nieprzyjemne zapachy z kolei przyciągają zwierzęta (szczury, komary, muchy) roznoszące groźne choroby. Problemem są torebki foliowe rozrzucone po lesie, nierzadko konsumowane przez zwierzęta leśne wraz z resztkami pokarmu, co może doprowadzić do ich śmierci.  Z kolei odłamki szkła lub metalu oraz sznurki mogą przyczynić się do okaleczenia zwierząt. Do tego należy zwrócić uwagę na przykre wrażenie pozostające w pamięci osób korzystających rekreacyjnie z przyrody.

Dlatego zachęcamy wszystkich do sprzątania i niepozostawiania śmieci w lesie. Lasy Państwowe 15 czerwca rozpoczęły trzecią edycję akcji „SprzątaMy”. Ogólnopolskie sprzątanie lasów zainaugował Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką. Para prezydencka i wolontariusze zbierali śmieci z lasów na terenie Nadleśnictwa Skierniewice.

20 czerwca do akcji przyłączyło się również Nadleśnictwo Woziwoda ,które do uprzątnięcia lasów zaprosiło uczniów Technikum Leśnego w Tucholi. Młodzież wraz z kolegami leśnikami z Leśnictwa Legbąd sprawiła,ze okoliczne lasy stały się czystsze.