Aktualności

Informujemy, że od dzisiaj do 15 sierpnia br.na terenie czterech leśnictw wprowadza się zakaz wstępu do lasu. Dotyczy on następujących leśnictw: Lipowa, Różanek, Zielony Dół, Wilcze Doły.

Wydarzenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Zapytania ofertowe, pozostałe informacje dotyczące zamówień

Dostawa oleju opałowego do Nadleśnictwa Woziwoda w latach 2022-2023

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo w ciągu roku prowadzi sprzedaż detaliczną drewna oraz sadzonek drzew i krzewów leśnych, a w sezonie przedświątecznym choinek.

Regulamin korzystania z dróg leśnych

Poruszanie się na terenach leśnych musi się odbywać według określonych zasad, ponieważ nie wszystkie drogi w lesie są udostępnione do ruchu publicznego