Aktualności

Usługi lotnicze w zakresie inwentaryzacji i analizy zasobów przyrodniczych torfowisk występujących na obszarze Nadleśnictw Woziwoda i Tuchola

Wydarzenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Zapytania ofertowe, pozostałe informacje dotyczące zamówień

Dostawa oleju opałowego do Nadleśnictwa Woziwoda w latach 2022-2023

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo w ciągu roku prowadzi sprzedaż detaliczną drewna oraz sadzonek drzew i krzewów leśnych, a w sezonie przedświątecznym choinek.

Regulamin korzystania z dróg leśnych

Poruszanie się na terenach leśnych musi się odbywać według określonych zasad, ponieważ nie wszystkie drogi w lesie są udostępnione do ruchu publicznego