Asset Publisher Asset Publisher

Dlaczego w lesie umieszcza się sztuczne gniazda

W ostatnim czasie na terenie nadleśnictwa zamontowano dwie platformy gniazdowe dla rybołowów. Teraz pozostaje oczekiwanie na efekt pracy. Być może zawitają niebawem do Woziwody…

Platformy umieszczono w koronie sosen. Konstrukcja gniazda wymaga bowiem stabilnej podstawy. Jeśli jej brakuje, w czasie silniejszych wiatrów, lęgom zagraża upadek z wysokości. Taka podstawa jest uzupełniana warstwami gałęzi przez ptaki powracające do gniazda w kolejnych latach. Tworzenia sztucznych gniazd wymagają również bieliki, puchacze oraz orliki.

Wykonania i założenia sztucznego gniazda podjęła się firma JAG Jakub Pruchniewicz. Zadanie było zainicjowane i sfinansowane przez nadleśnictwo. Na co dzień wykonawca usługi jest członkiem Komitetu Ochrony Orłów. Organizacja ta corocznie instaluje wiele takich gniazd, realizując projekty dotyczące ochrony i badań ptaków drapieżnych na terenie całego kraju

Ochrona przyrody, w tym podejmowanie aktywności na rzecz czynnej ochrony gatunków, jest w zakresie działań leśników. Wszystkie jednostki Lasów Państwowych prowadzą bowiem tzw. zrównoważoną gospodarkę leśną, której celem jest godzenie zadań gospodarczych (np. pozyskania drewna na potrzeby ludzkiej konsumpcji) z koniecznością dbałości o stan przyrody oraz jednocześnie zapewnienia społeczeństwu warunków na rekreacyjne i zdrowotne wykorzystanie z lasów. Rybołowy są jednym z najbardziej zagrożonych ptaków szponiastych w kraju i wymagają ochrony i starań w kierunku zwiększenia stanu ich liczebności.

Musimy zatem zadbać o zapewnienie im miejsc rozrodu. Rybołowów jest niezbyt wiele, pomimo, że w Polsce w porównaniu z innymi krajami podejmuje się od dawna wiele inicjatyw w zakresie ochrony tego gatunku, np. poprzez tworzenie tzw. stref ochronnych w miejscach  ich gniazdowania. Gatunek ten podlega ochronie w ramach tzw. Dyrektywy Ptasiej UE.

Ze względu na dostępność pokarmu ptaki te widujemy w lasach z jeziorami, stawami rybnymi i innymi sztucznymi zbiornikami wodnymi. W miejscach tych istotna jest obecność odpowiedniego drzewa do założenia gniazda. Ptaki poszukują starych, wyniosłych drzew, głównie starych sosen, o odpowiednim kształcie korony (dla zapewnienia odchowu piskląt). Sporadycznie na cele gniazdowania wybierają inne gatunki. Gniazdo zakładane jest na szczycie drzewa. W połowie kwietnia samica składa jaja, później odchowuje potomstwo. W końcu sierpnia rybołowy powoli zaczynają wędrówkę na zimowiska, a powracają wczesną wiosną.