Asset Publisher Asset Publisher

Drzwi Otwarte w Nadleśnictwie Woziwoda

17 lipca zapraszamy Państwa do odwiedzenia kompleksu edukacyjnego przy Nadleśnictwie Woziwoda. Zachęcamy do spędzenia wolnego czasu w otoczeniu przyrody oraz skorzystania z oferty zabaw edukacyjnych proponowanych przez pracowników nadleśnictwa. Będziemy do Państwa dyspozycji w najbliższą niedzielę w godzinach 11.00-17.00.

Proponujemy:

- udział w konkursie plastycznym pt. "Las a klimat",

- zwiedzanie Ośrodka Edukacji Przyrodniczo -Leśnej,

- przejazd melexem po ścieżce przyrodniczej,

- udział w zadaniach edukacyjnych oraz quizach prowadzonych na terenie ośrodka edukacji.

Przewidujemy nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursu plastycznego oraz upominki dla osób aktywnie uczestniczących w proponowanych przez nas zabawach edukacyjnych

Szczególnie serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat do udziału w konkursie plasycznym. Aby do niego przystąpić należy przybyć do Woziwody i wykonać  na miejscu pracę plastyczną.

Celem konkursu jest:

- podniesienie świadomości wśród dzieci i młodzieży szkolnej na temat roli,którą odgrywa las w kształtowaniu klimatu lokalnego  i globalnego oraz na temat warunków klimatyczych panujących w lesie

- rozbudzanie zainteresowania znaczeniem lasu w życiu człowieka,

- kształtowanie postaw proekologicznych,

- rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych.

Więcej szczegółów związanych z organizacją i przebiegiem konkursu znajdą Państwo w załączonym poniżej regulaminie .