Asset Publisher Asset Publisher

Flora i fauna mokradeł

O tym, że obszary podmokłe odgrywają ważną rolę w kształtowaniu klimatu, wspominaliśmy niejednokrotnie podczas realizacji zajęć edukacyjnych oraz projektu pod nazwą "Ochrona cennych ekosystemów Borów Tucholskich". Uczniowie okolicznych szkół ponadpodstawowych tym razem wzięli udział w warsztatach poświęconych tematyce flory i fauny mokradeł

Warsztaty odbyły się 24 października br. w Zielonej Szkole w Woziwodzie. W pierwszej części  uczestnicy wysłuchali prelekcji przeprowadzonej przez Adriana Talaśkę- pracownika Nadleśnictwa Rytel, który uświadamiał młodzież jakie są przyczyny i skutki zmian klimatycznych, znaczenie mokradeł, wskazał zagrożenia dla tych ekosystemów, prezentował na przykładach florę i faunę, występującą na obszarach podmokłych. Kolejna część spotkania miała charakter terenowy. Młodzież udała się do rezerwatu przyrody Jeziorka Kozie, aby poznać walory przyrodnicze i ekologiczne miejscowych torfowisk.

Ze względu na fakt że projekt dotowany z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym warsztaty), prelegent przedstawił informacje na temat Funduszy oraz wkładu państw-darczyńców w rozwój Europy.

Na trzecich z kolei warsztatach organizowanych w ramach działań projektowych gościliśmy grono pedagogiczne wraz z uczniami Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi oraz Technikum Leśnego  w Tucholi. Do zobaczenia na kolejnych zajęciach!