Asset Publisher Asset Publisher

Oszczędzamy energię

Ministerstwo Klimatu i Środowiska od poprzedniego tygodnia zachęca do oszczędzania energii. Celem rozpoczętej kampanii w tej sprawie jest promowanie nawyków racjonalnego gospodarowania energią cieplną i elektryczną w gospodarstwie domowym, biurze czy też szkole. Z pozoru niezbyt znaczna zmiana nawyków może spowodować zmniejszenie zużycia energii, wydatków i co ważniejsze oddziaływania na środowisko naturalne

Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadząc kampanię społeczną "Oszczędzamy energię", ma przekonać Polki i Polaków do wprowadzenia w swoje codzienne życie zmian. Zmiana nawyków jest również istotna w kontekście sytuacji geopolitycznej, którą obserwujemy w bieżącym roku oraz trwającego na świecie kryzysu energetycznego.

Lasy Państwowe angażują się w działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zapewnienie samowystarczalności energetycznej PGL LP. Realizowany jest projekt rozwojowy „Las Energii”, który zakłada transformację energetyczną organizacji. Obejmuje wiele różnorodnych, ale uzupełniających się zadań oraz inwestycji m.in. produkcja energii z OZE (instalacje fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe), zakup pojazdów napędzanych energią elektryczną, zwiększenie efektywności energetycznej LP poprzez stosowanie innowacyjnych metod zarządzania energią.

Redukcja zużycia energii i zapotrzebowania na nią jest od kilku lat jednym z głównych celów projektu modernizacji energetycznej budynków w Lasach Państwowych. W latach 2017-2021 termomodernizacji poddano ponad 300 obiektów. Oszczędności energii w wyniku wykonanych prac, dociepleń, izolacji, wymiany okien itp. wyniosły średnio aż 60%!. Oprócz prowadzonych renowacji nadleśnictwa wymieniają też oraz instalują nowe źródła ciepła i energii – są to głównie panele fotowoltaiczne i pompy ciepła. Nadleśnictwa Woziwoda w ostatnich latach zainstalowało panele fotowoltaiczne zasilające w energię budynek biurowca nadleśnictwa, Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej oraz Zielonej Szkoły.

Do roku 2027 r. modernizacja energetyczna  w Lasach Państwowych ma objąć kolejne ponad 400 budynków, a poszczególne jednostki planują zamontować ponad 300 instalacji OZE.