Asset Publisher Asset Publisher

Praktyki zawodowe dawniej i dziś...

Szkolnictwo leśne w Borach Tucholskich ma bardzo długą historię. Trwa bowiem od 1965 r., od momentu utworzenia Technikum Leśnego w Tucholi. Szkoła na przestrzeni minionych lat przeszła wiele reorganizacji i wiążących się z nimi zmian nazwy szkoły. Obecnie funkcjonuje pn. Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi, a organem prowadzącym szkołę jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Od samego początku edukacja zawodowa prowadzona była przy współpracy z jednostkami Lasów Państwowych, ponieważ niemożliwe jest szkolenie kadr leśnych bez kontaktu z lasem. Do roku 1972 praktyki uczniowskie koordynowało Nadleśnictwo Świt. Zmiany strukturalne nadleśnictw w Borach Tucholskich spowodowały jednak jego likwidację i włączenie do Nadleśnictwa Tuchola.

W 1993 r., po dwudziestoletniej przerwie, reaktywowano Nadleśnictwo Woziwoda i powierzono realizację zajęć praktycznych, jako jednej z kilku jednostek współpracujących ze szkołą. Obecnie funkcje „dydaktycznego poligonu” pełnią nadleśnictwa Woziwoda i Tuchola.

Ze względu na sytuację epidemiczną spowodowaną COVID-19 edukacja praktyczna jest w tej chwili utrudniona, a aktualnie terminy wyjazdów do lasu są dostosowane do obowiązujących zaleceń w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa. W dotychczasowych realiach (przed epidemią COVID- 19) odbywała się przez jeden dzień w tygodniu, pod opieką nauczyciela zawodu oraz leśniczego lub podleśniczego, odpowiedzialnych są za organizację zajęć i realizację programu nauczania zawodu. Jej uzupełnienie stanowią dodatkowe sezonowe praktyki zawodowe m.in. z hodowli, ochrony lasu oraz pozyskania drewna.

W ramach zajęć w terenie uczniowie wykonują na przykład szacunek brakarski, polegający na pomiarze drzew stojących oraz określeniu ich miąższości (objętości) i jakości drzew, które w przyszłym roku, przewidziane będą do wycięcia. Jest on podstawą planowanego i racjonalnego pozyskania drewna w nadleśnictwie. Uczniowie mogą uzyskać także dodatkowe uprawnienia- operatora pilarki spalinowej, w trakcie tzw. kursu pilarza. Młodzież podczas edukacji w terenie poznaje podstawowe czynności będące dla leśnika obligatoryjną codziennością, jak na przykład kontrola grodzeń wykonanych w celu zabezpieczenia młodego pokolenia drzew przed roślinożernymi ssakami, kontrola jakości posadzonych drzewek, diagnozowanie i zwalczanie szkodliwych owadów. Uczy się chronić cenną przyrodę.

Od 1 września 2009 roku szkoła podlegała Ministerstwu Środowiska jako jedna z 11 szkół leśnych. Niedawno została przekazana Ministerstwu Klimatu i Środowiska. Grono pedagogiczne wraz z dyrekcją nieustannie zabiega o poprawę jakości bazy edukacyjnej oraz poziomu wiedzy swoich podopiecznych. Uhonorowaniem tych starań jest utrzymywanie się szkoły gronie laureatów „Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników”, organizowanego corocznie przez miesięcznik „Perpektywy”.

Według tegorocznego rankingu tucholskie technikum znalazło się w gronie 100 najlepszych techników w Polsce. Zajęło 34 m-ce w kraju i 3. w woj. kujawsko-pomorskim.

Pozostaje tylko życzyć dyrekcji samych sukcesów i utrzymania efektów wieloletniej edukacji na dotychczasowym poziomie.