Asset Publisher Asset Publisher

Oferta edukacyjna, tematyka zajęć, regulaminy

Występujemy do Państwa z propozycją udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych na terenie Nadleśnictwa Woziwoda z myślą głównie o dzieciach i młodzieży szkolnej.

Aby można było je realizować, została na naszym terenie przygotowana stosowna infrastruktura, która służy edukacji już ponad dwadzieścia pieć lat. Prowadzącymi zajęcia są zarówno pracownicy Nadleśnictwa Woziwoda jak i nauczyciele - opiekunowie przyjeżdżający z grupami na pobyt jedno- lub kilkudniowy.

Zajecia oferowane przez nadleśnictwo zazwyczaj prowadzone są w ramach pobytów jednodniowych (kilkugodzinnych), które należy rezerwować poprzez arkusz zgłoszeniowy OEPL (przeznaczony do zajeć w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej) oraz  prowadzonych w ramach pobytów kilkudniowych.

W trakcie pobytów kilkudniowych zajecia realizowane są w panelach, przeplatach róznymi formami wypoczynku, co umożlwia zaplecze noclegowe Zielonej Szkoły. Uczestnicy mogą skorzystać z noclegów, zaplecza kuchennego i dydaktycznego.

Na cele edukacyjne przygotowaliśmy niezbędne materiały (własne lub wykonane przez innych) - scenariusze zajęć, karty pracy, pomoce dydaktyczne, zabawy edukacyjne, które chętnie udostępniamy podczas zajęć.

Zajecia edukacyjne (kameralne i terenowe) realizowane przez nadleśnictwo:

  • prowadzone są bezpłatnie przez cały rok kalendarzowy ,
  • prowadzone są po uprzednim dokonaniu rezerwacji. Przed przyjazdem należy skontaktować się z pracownikiem zajmującymi się edukacją przyrodniczo-leśną, uzgodnić wszelkie szczegóły organizacyjne oraz zapoznać się z regulaminami obiektów i zajęć edukacyjnych. Zapoznanie się z nimi potwierdzić na oświadczeniu znajdującym się na stronie internetowej nadleśnictwa lub przekazanym przez pracownika,

Oferujemy również zdalne form zajęć o tematyce przyrodniczo leśnej, które bardzo często wpisują się w podstawy programowe przedmiotów szkolnych oraz programy wychowawcze i doradztwo zawodowe (np praca leśnika :) .

W sprawie rezerwacji zajeć nalezy kontaktować się pod numerem telefonu 696 029 395 lub aderesem email: dorota.rzaska-lis@torun.lasy.gov.pl- prowadzący zajecia: Dorota Rząska-Lis (starszy specjalista ds. edukacji leśnej)

 

 

Formy i tematy zajęć możliwe do realizacji przez pracowników nadleśnictwa oraz nauczycieli-opiekunów grup, po uprzednim uzgodnieniu ( na terenie nadleśnictwa)


1. Zwiedzanie Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej,

2. Zajęcia terenowe lub kameralne na uzgodniony temat na terenie bazy edukacyjnej nadleśnictwa (Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Zielonej Szkoły, ścieżki przyrodniczo-leśnej) oraz przyległych do niej terenów leśnych,

3.Piesza wycieczka do rezerwatu przyrody Jeziorka Kozie (proces tworzenia wysokiego torfowiska)

4. Leśne podchody na ścieżce przyrodniczo-leśnej
5. Zabawa na orientację z wykorzystaniem Zielonego Punktu Kontrolnego

6. Ogniska integracyjne z pogadanką

7. Akcje edukacyjne

 

Proponowane tematy zajęć:


1. Ile lat ma moje drzewo?
2. Jak wysokie jest to drzewo?
3. Zegar czasu (budowa drewna)
4. Warstwowa budowa lasu, podszyt, runo.
5. Jeden dzień z pracy leśniczego (np. odbiórka drewna, zwiedzanie kancelarii)
6. Jeden dzień z pracy strażnika leśnego
7. Wizyta na szkółce leśnej

8. Remiza w lesie (Poradnik Edukacji Leśnej, nr 18)
9. Ochrona lasu w fazie uprawy, młodnika i drzewostanu dojrzałego (Poradni Edukacji Leśnej, nr 18)

10. Alfabet darów lasu (Poradnik Edukacji Leśnej, nr 24)
11. Drewno jest wspaniałe ('Poradnik Edukacji Leśnej', nr 24)
12. Co zagraża drzewom w lesie? ('Poradnik Edukacji Leśnej', nr 24)
13. Ssaki w lesie('Poradnik Edukacji Leśnej', nr 25):

1. dokarmianie ssaków zimą
2. rozpoznawanie śladów zostawionych przez zwierzęta

14. Rady na owady ('Poradnik Edukacji Leśnej', nr 26)
15. Poznajemy zawód leśnika (Poradnik Edukacji Leśnej, nr 27)
16. Jak powstaje las? (Poradnik Edukacji Leśnej, nr 27)
17. Jak rośnie las?
18. Leśnik gospodarzem lasu. (Poradnik Edukacji Leśnej, nr 27)
19. Od nasiona się zaczyna (Poradnik Edukacji Leśnej, nr 27)
20. Sadzenie drzew (Poradnik Edukacji Leśnej, nr 27)
21. Las ma wiele funkcji - krzyżówki, łamigłówki, ćwiczenia (Poradnik Edukacji Leśnej, nr 10)
22. Praca leśnika – zadania, krzyżówki, łamigłówki Krzyżówki, łamigłówki, ćwiczenia
23. Skąd się bierze las? (Poradnik Edukacji Leśnej, nr 14)
24. Działania Lasów Państwowych w realizacji idei zrównoważonego rozwoju (ABC Edukacji Leśnej)

25. Ochrona przyrody w lasach
26. Gdzie rośnie las, do którego pojedziesz?
27. Las ma swoje prawo
28. Fabryka żywności
29. Zbroja mojego drzewa
30. Nasze drzewa leśne
31. Wycieczka w świat pojęć ekologicznych

32. Wyjazd do Technikum Leśnego w Tucholi
32. Zabawy w edukacji leśnej (Poradnik Edukacji Leśnej, nr 24):

1. Zabawa integracyjne – cząstka przyrody, która przypomina mi samego siebie
2. Co się zmieniło lub gdzie tkwi błąd?
3. Prawda, czy fałsz?
4. Leśne instrumenty
5. Skrawek lasu
6. Leśny amulet
7. Szukam przyjaciela
8. Paleta barw
9. Przyrodnicze szyfry
10. Czego nie powinno być w lesie?

18. Gra dydaktyczna 'Dziupla – wiedza leśna', 364 pytania i odpowiedzi
19. Leśne podchody (Poradnik Edukacji Leśnej, nr 26)
20. Od nasionka do drzewa – planszowa gra edukacyjna
21. Zajęcia sportowe (boisko do siatkówki, ścieżka sportowa)
22. Leśne kino.

 

Propozycja zajęć do przeprowadzenia przez nauczycieli poza terenem nadleśnictwa dla grup przebywających w obiekcie Zielonej Szkoły (w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracownika nadleśnictwa):

 

1. Wycieczka rowerowa do Gołąbka ( zwiedzenie ścieżki przyrodniczej Jelenia Wyspa oraz ogrodu dendrologicznego)

2. Wycieczka do rezerwatu Cisy Staropolskie

3. Wycieczka na basen w Fojutowie, zwiedzanie akweduktu
4. Wycieczka do Szymbarku i na Wieżycę
5. Wycieczka do Muzeum Indian Północnoamerykańskich w Wymysłowie

6. Wycieczka do rezerwatu Kręgi Kamienne w Odrach,

7. Wycieczka do Muzeum Dni Borów Tucholskich

8. Wyjazd do arboretum w Wirtach

9. Spływ Wielkim Kanałem Brdy

Przed skorzystaniem z zajęć należy zapoznać się z regulaminami zajęć edukacyjnych i obiektów.

 

Przykładowy program pobytu w Zielonej Szkole:
 

Dzień pierwszy:

do godziny 12:00 - zakwaterowanie

12:00 – 13:00 – przywitanie i wprowadzenie

13:00 – 14:00 – zwiedzanie Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

14:00 – 15:30 – obiad, czas odpoczynku poobiedniego, przygotowanie do zajęć

15:30 – 18:00 – zwiedzanie ścieżki przyrodniczo – Leśnej 'Nad Brdą'

18:00 – 18:30 – przygotowanie do kolacji

18:30 – 19:00 – kolacja

19:00 – zajęcia rekreacyjne

22:00 – cisza nocna


Dzień drugi – czwarty:

7:30 – 8:00 – toaleta poranna

8:00 – 8:30 – śniadanie

8:30 – 9:00 – przygotowanie do zajęć

9:00 – 13:00 – dopołudniowy blok zajęć

13:00 – 13:30 – przerwa

13:30 – 15:00 – obiad, odpoczynek poobiedni, przygotowanie do zajęć popołudniowych

15:00 – 18:30 – blok zajęć popołudniowych

18:30 – 19:00 – kolacja

19:00 – zajęcia rekreacyjne

22:00 – cisza nocna


Dzień piąty:

7:30 – 8:00 – toaleta poranna

8:00 – 8:30 – śniadanie

8:30 – 9:00 – przygotowanie do zajęć

9:00 – 13:00 – podsumowanie pobytu w Zielonej Szkole

13:00 – 13:30 – przerwa

13:30 – 14:30 – obiad

14:30 – 15:30 – pakowanie, sprzątanie pokoi

15:30 – wykwaterowanie, wyjazd.