Asset Publisher Asset Publisher

W hołdzie walczącym o powrót do Polski

Trzynasty listopad, godzina trzynasta, leśny parking przy jeziorze Świdno w pobliżu borowiackiego, niewielkiego miasta Czersk. To czas i miejsce na uroczyste spotkanie poświęcone osobom, stowarzyszeniom i organizacjom obywatelskim, które w latach 1917-1919 działały na rzecz umacniania patriotyzmu i powrotu Polskości na ziemie czersko-kaszubsko-borowiackie

Dla zachowania pamięci i oddania hołdu w lesie (na terenie Nadleśnictwa Woziwoda) ustawiono pomnik z umieszczonym przekazem o następującej treści :

”Pamięci Braci Gnacińskich, Partyzantów Borów Tucholskich co walczyli z Grenzschuttzem by nastała Polska oraz w hołdzie Przywódcom i uczestnikom Powstania Czerskiego, członkom organizacji obywatelskich, które w latach 1918/1919 działały na rzecz powrotu Ziemi Czerskiej do Macierzy. Wdzięczni za ich odwagę i bohaterstwo”.

W uroczystości otwarcia Strażnicy uczestniczyli przedstawiciele Fundacji Naji Goche, potomkowie z rodziny Gnacińskich, Burmistrz Czerska, nadleśniczy Nadleśnictwa Woziwoda i inni zaproszeni goście. O oprawę historyczną zadbało Stowarzyszenie Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego „Cis” Męcikał. Nowo powstałe miejsce pamięci zostało poświęcone przez proboszcza czerskiej parafii Zbigniewa Straszewskiego.

Za działalność odznaczono prezesa Fundacji Naji Goche Zbigniewa Talewskiego, inicjatora wzniesienie obelisku, który wystąpił z propozycja wykonania go przez fundację, z poniesieniem wszelkich nakładów rzeczowo finansowych siłami społecznymi.

Zgodnie z jego zapowiedzią prezesa, godna upamiętnienia tej sprawy uroczystość jest planowana na 29 stycznia 2021 r. w 101 rocznicę odzyskania „czersko-polskiej” niepodległości.