Asset Publisher Asset Publisher

Obiekty edukacyjne

Nadleśnictwo Woziwoda od momentu powołania Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Tucholskie" realizuje zadania związane z edukacją przyrodniczo-leśną. W tym celu powstała infrastruktura edukacyjna, służąca do dziś społeczeństwu.

Obiekty znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie lub w pobliżu siedziby Nadleśnictwa Woziwoda tworzą kompleks edukacyjny o szerokich możliwościach wykorzystania. Baza edukacyjna zapewnia możliwość prowadzenia edukacji przez cały rok. Tworzą ją: Ośrodek Edukacji Przyrodniczo Leśnej (OEPL), Zielona Szkoła (ZS), stodoła wystawowo- konferencyjna oraz ścieżka edukacyjna wraz z zielonymi klasami. Na potrzeby urozmaicenia oferty edukacyjnej i turystycznej nadleśnictwa w 2011 roku powstał Zielony Punkt Kontrolny.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo - Leśnej

Obiekt położony na skarpie doliny Brdy, tuż przy siedzibie nadleśnictwa. Centralną część obiektu zajmuje dwupoziomowa sala. Wnętrze jej wypełnia drewniana konstrukcja oraz ekspozycje.

Ekspozycje znajdujące się w ośrodku tematycznie wiążą się z przyrodą, lasem i gospodarką leśną. Dotyczą głównie fauny i flory leśnej, darów lasu oraz pracy leśnika, w tym historii zwiazanej z lasem. W budynku znajduje się kącik projekcyjny dla około 30 os, gdzie można skorzystać ze sprzętu multimedialnego. Na piętrze przygotowano miejsce do przeprowadzenia zajęć.

W ośrodku znajduje się również niewielka sala służąca do zajęć dla grupy 10-20 osobowej  wyposażona  w sprzęt multimedialny oraz zaplecze pozwalające na przygotowanie własnych pomocy dydaktycznych. Na potrzeby przeprowadzenia zajęć zgromadzono niezbędne pomoce dydaktyczne m.in: książki, filmy, publikacje, zestawy plansz i tablic, gier edukacyjnych oraz rożne eksponaty.

Przeprowadzenie zajęć w OEPL wymaga uzgodnienia z pracownikiem ds. edukacji.

W czasie, gdy nie ma zajęć edukacyjnych dla wcześniej umówionych grup, obiekt można zwiedzać, zarówno samodzielnie, jak i z przewodnikiem.

Czas otwarcia OEPL: w dni pracy nadleśnictwa, w godz. 7.00 - 15.00.

Przed zwiedzeniem obiektu prosimy o zapoznanie się z regulaminem ośrodka

Wnętrze ośrodka - ekspozycja na temat pracy leśnika

 

Zielona Szkoła

Obiekt Zielonej Szkoły w Woziwodzie powstał w 1998 roku. Usytuowany jest nad brzegiem Brdy, na starej bindudze, obecnie zagospodarowanej jako pole namiotowe. Prowadzona jest w nim działalność edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieży. Obiekt służy do organizacji zajęć kilkudniowych oraz turystyce.

Prowadzącymi zajęcia są pracownicy Nadleśnictwa Woziwoda oraz nauczyciele - opiekunowie przyjeżdżający z grupami na kilkudniowy pobyt.

Pełni rolę schroniska wewnątrz którego znajduje się:

  • sala edukacyjna wyposażona w sprzęt multimedialny oraz dostęp do internetu,
  •  cztery sale noclegowe (6,6,13,14 os.) oraz 2 pokoje 3 -osobowe, łącznie 45 miejsca noclegowe,
  • sanitariaty
  • pomieszczenie kuchenne pozwalające na samodzielne przygotowanie posiłków

Zielona Szkoła jest udostępniana jako schronisko turystyczne, funkcjonujące całorocznie w terminach, które nie kolidują z prowadzoną tam działalnością edukacyjną. Istnieje również możliwość zamówienia wyżywienia na czas pobytu za pośrednictwem kateringu. Na życzenie grupy organizujemy ogniska integracyjne oraz inne inicjatywy o charakterze turystycznym i edukacyjnym.  

W sprawie rezerwacji pobytów i zajęć należy się kontaktować ze specjalistą SL ds. edukacji pod numerem telefonu  696 029 395 lub adresem email: dorota.rzaska-lis@torun.lasy,gov.pl

Więcej informacji o obiekcie znajduje się na stronie Baza edukacyjno noclegowa

Sala edukacyjna w Zielonej Szkole

 

Stodoła wystawowo- konferencyjna

Obiekt o charakterze letnim (nie ogrzewany), usytuowany jest w sąsiedztwie siedziby nadleśnictwa i Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Istnieje możliwość zainstalowania w nim nagłośnienia i podłączenia sprzętu multimedialnego. Przestronne wnętrze oraz wyposażenie w ławo-stoły pozwala na organizowanie spotkań, konferencji, akcji edukacyjnych, warsztatów dla kilkudziesięciu (do 100) osób. Jest to również dobre miejsce do przygotowania wystaw malarskich, fotograficznych itp.

Wnętrze stodoły- występy muzyczne podczas akcji zoorganizowanej dla  Klubu Seniora "Jesień" z Tucholi

 

Ścieżka edukacyjna

Pętla mająca swój początek przy siedzibie nadleśnictwa, o długości ok. 4,5 km, z możliwością zastosowania skrótów. Składa się z 13 przystanków tematycznych, z opisem różnych zagadnień z zakresu gospodarki leśnej, ochrony przyrody i środowiska.

Przy ścieżce, co pewną odległość ustawione są ławki i zadaszenia, a jej część, od Woziwody do leśniczówki (ok. 1,0 km), jest utwardzona, aby ułatwić zwiedzanie osobom niepełnosprawnym. Ukazuje część działań leśników zmierzających do zachowania i ochrony zasobów leśnych. Wiedzie przez jeden z największych i najciekawszych rezerwatów przyrody w Borach Tucholskich - Dolina Rzeki Brdy. Zasady korzystania z obiektu zostały opisane w regulaminie.

Brama przed wejściem na ścieżkę przyrodniczo-leśną  

 

Zielone klasy

Przy OEPL, pod pomnikowym dębem oraz w ciekawych miejscach na ścieżce zgrupowano ławki w półkola, tworząc w ten sposób miejsca gdzie grupy osób mogą usiąść, by wysłuchać nauczyciela lub przewodnika albo odbyć ćwiczenia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych. Miejsca te nazywamy "zielonymi klasami".

 


Zielony Punkt Kontrolny

Zapraszamy do korzystania z Zielonego Punktu Kontrolnego

Z przyjemnością informujemy o oddaniu do użytku infrastruktury Zielonego Punktu Kontrolnego (ZPK), która została  w 2017 roku częściowo zniszczona przez huragan. Naprawa została wykonana dzięki dotacji z Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzykanej w ramach realizacji projektu pn. „Ochrona cennych ekosystemów Borów Tucholskich”

Huragan spowodował duże zmiany w topografii terenu na którym dotychczas znajdował się ZPK dlatego dokonaliśmy naprawy i przy okazji modernizacji obiektu oraz aktualizacji map do biegów na orientację. Obecnie proponujemy również skorzystanie z naszej nowej oferty –orientacji precyzyjnej (OP). Polecamy ją osobom niepełnosprawnym ruchowo oraz młodemu pokoleniu, stawiającemu swoje „pierwsze kroki” w orieneeringu. Polecamy również uczestnikom spływów kajakowych.

infrastruktura rozlokowana jest na powierzchni około 6 km2 na polu namiotowym w Woziwodzie (w pobliżu Zielonej Szkoły) oraz na przyległych do niego terenach leśnych. Projekt „Zielony Punkt Kontrolny”(ZPK) to forma aktywnego wypoczynku na łonie natury, znakomity sposób na oderwanie się od zgiełku i pośpiechu codziennego życia. Polega na odnajdywaniu przy pomocy mapy zainstalowanych w terenie słupków-punktów kontrolnych (w skrócie PK). Posługiwanie się mapą to jedna z bardziej przydatnych umiejętności. Przy jej pomocy łatwo odnaleźć się w nieznanym miejscu. W naszym projekcie proponujemy naukę posługiwania się mapą lub planem.

Jednocześnie pragniemy przekazać trochę wiedzy o lesie, w aktywnej formie edukacji leśnej. Na cele edukacyjne przygotowaliśmy scenariusze zajęć wraz z kartami pracy. Do obsługi ZPK i OP przydatna będzie aplikacja, którą można pobrać z naszej strony. Dostępna jest także w Google Play pod nazwą „ZPK Nadleśnictwo Woziwoda”.

Poniżej zamieszczamy wszystkie materiały do pobrania i zapoznania się oraz podstawowe informacje o mapie, orientacji w terenie. Prezentujemy kilka sposobów korzystania z naszej propozycji.

Jak skorzystać z Zielonego Punktu Kontrolnego?

  • Należy zapoznać się z przedstawionymi w broszurze zasadami orienteeringu. Wybrać odpowiednią dla siebie trasę, pobrać plik(i) (udostępnione bezpłatnie na stronach internetowych Nadleśnictwa Woziwoda oraz Fundacji „Sport i Przyroda” (OKBnOL) i wydrukować mapy. Można również pobrać aplikację mobilną i poruszać się przy pomocy mapy w niej dostępnej bezpłatnie w sklepie Play (ZPK Woziwoda);
  • Pokonać trasę, potwierdzając obecność na punktach na karcie startowej lub skanując tagi NFC przy pomocy aplikacji mobilnej;
  • Sprawdzić poprawność pokonania tras posługując się wzorami skasowanych kart startowych (aplikacja weryfikuje automatycznie).

Czym jest orienteering...

Orientering to pojęcie obejmujące wszelkie rodzaje aktywności, polegające na poruszaniu się w nieznanym terenie przy pomocy mapy i kompasu. W zawodach sportowych uczestnik odnajduje punkty kontrolne w wyznaczonej kolejności. Start następuje w interwale czasowym (zwykle 3-minutowym). O kolejności na mecie decyduje krótszy czas pokonania trasy, przy czym klasyfikowani są zawodnicy, którzy odnaleźli prawidłowo wszystkie punkty kontrolne. Wybór drogi pomiędzy PK jest indywidualną sprawą zawodnika, zależną od jego umiejętności. Zawody odbywają się w formie biegowej, jazdy na rowerze, a zimą w formie biegu narciarskiego. Przeprowadza się także wiele imprez turystycznych, można też po prostu pójść z mapą na spacer. W formach turystyczno-rekreacyjnych używamy mapy i rozstawionych w terenie punktów kontrolnych, ale oczywiście nie ścigamy się, poruszamy się własnym tempem, możemy rozwiązywać po drodze dodatkowe zadania, w dowolnym momencie zrobić sobie przerwę i odpocząć czy zachwycić się szczególnie pięknym widokiem...

Zielony Punkt Kontrolny to baza dla różnorodnych form aktywności. Korzystając z nich zawsze jednak pamiętajmy o zasadach zachowania się w lesie.