Asset Publisher Asset Publisher

Program edukacji leśnej dla Nadleśnictwa Woziwoda na lata 2018-2027

Działalność edukacyjna realizowana przez nadleśnictwo prowadzona jest na podstawie programu edukacji przygotowanego przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi i obowiązującego przez dziesięć lat.

Dokument ten zakłada współpracę ze społeczeństwem w zakresie organizacji przedsięwzięć edukacyjnych, m.in.: akcji, konkursów, wystaw, projektów oraz zajeć edukacyjnych. Głównymi partnerami we współdziałaniu są szkoły. Edukacja skierowana jest do całego społeczeństwa, nie mniej jednak połowa osób bioracych udział w inicjatywach organizowanych przez naszą jednostkę to szkoły.

W programie planuje się budowę, modernizację oraz naprawy istniejacej infrastruktury edukacyjnej, przygotowanie wydawnictw i doposażenie obiektów w środki dydaktyczne.

Edukacja prowadzona przez leśników jest bezpłatna, a obiekty przygotowane na ten cel służą dodatkowo turystom. Program reguluje zasady prowadzenia edukacji przez jednostkę, szczegółowe informacje na ten temat zamieszczamy poniżej.