Asset Publisher Asset Publisher

Szkolenie dla dyrektorów szkół z powiatu tucholskiego

25 września na terenie Nadleśnictwa Woziwoda miało miejsce spotkanie szkoleniowe dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli z terenu powiatu tucholskiego. Organizatorem było Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.Uczestniczyli w nim również przedstawiciele Nadleśnictwa Woziwoda.

Grono pedagogiczne przebywało na terenie Zielonej Szkoły, jednego z obiektów edukacyjnych nadleśnictwa, wyposażonych w bazę noclegową. Realizowane w nim są zajęcia edukacyjne z zakresu tematyki przyrodniczo-leśnej dla szkół z regionu oraz innych zakątków Polski. Prowadzący to zarówno leśnicy jaki nauczyciele.

Nauczyciele są podstawowymi partnerami nadleśnictw w prowadzeniu działalności edukacyjnej. Z tego właśnie względu obecny był pracownik nadleśnictwa, przekazujący dyrektorom lokalnych szkół informacje na temat funkcjonowania edukacji leśnej w Lasach Państwowych. W trakcie spotkania poruszono kwestię celowości prowadzonej edukacji, przedstawiono możliwości wykorzystania zaplecza edukacyjnego i doboru różnych form przekazu edukacyjnego. Podzielono się również historią i założeniami tworzonych już dwadzieścia pięć lat temu w Polsce leśnych kompleksów promocyjnych.

Tego typu spotkania stanowią sposobność dla wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy istotnej z punktu widzenia realizacji celów edukacji, które zarówno dla szkoły i edukacji leśnej są prowadzonej przez leśników niejednokrotnie zbieżne.