Aktualności

Las pełni wiele funkcji ekologicznych, gospodarczych i społecznych. Przeciętny mieszkaniec naszego regionu i kraju jest zainteresowany przede wszystkim rekreacją i wypoczynkiem w lesie. To dobrze! Las jest dla ludzi, jednak korzystajmy z niego tak, aby z jednej strony – nie uszczuplić jego zasobów, a z drugiej – nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo w ciągu roku prowadzi sprzedaż detaliczną drewna oraz sadzonek drzew i krzewów leśnych, a w sezonie przedświątecznym choinek.

Regulamin korzystania z dróg leśnych

Poruszanie się na terenach leśnych musi się odbywać według określonych zasad, ponieważ nie wszystkie drogi w lesie są udostępnione do ruchu publicznego