Asset Publisher Asset Publisher

Wspólnie na rzecz klimatu

Zamiar udziału we wspólnej akcji sadzenia lasu w ramach obchodów Dnia Zrównoważonego Piękna oraz Święta Drzewa był powodem spotkania na terenie Leśnictwa Komorza. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Klubu Gaja, firmy Davines i zaproszonych przez nią fryzjerów z terenu całej Polski oraz pracowników Nadleśnictwa Woziwoda

Dzień Zrównoważonego Piękna został rozpropagowany w Polsce przez firmę Davines w 2016 roku. Wówczas po raz pierwszy zorganizowano zbiórkę pieniędzy na zakup sadzonek drzew, w salonach fryzjerskich współpracujących z Davines w całym kraju.W działaniach na rzecz ochrony klimatu firma ta uzyskała wparcie od Klubu Gaja. Poza granicami Polski ta inicjatywa znana była od wielu lat pod nazwą Sustainable Beauty Day. Organizowano ją we Włoszech, Francji, w Hiszpanii, Norwegii, Szwecji, Kanadzie i USA, a środki uzyskane ze zbiórek przeznaczano na sadzenie drzew m.in. w Mozambiku, Brazylii, Indonezji, we Włoszech, na Madagaskarze.

Tegoroczna polska edycja akcji miała miejsce po raz piąty w dniu 27 września. W ubiegłym roku sadzenie zorganizowano w sąsiednim Nadleśnictwie Rytel. W minioną niedzielę z kolei fryzjerzy z salonów współpracujących z firmą Davines posadzili drzewa na terenie Nadleśnictwa Woziwoda, na powierzchni zniszczonej przez huragan w 2017 r. Pamiątką po wydarzeniu jest tablica ustawiona w lesie.

Prezes Klubu Gaja- Jacek Bożek, przed przystąpieniem do akcji podkreślał wagę globalnej dbałości o środowisko i klimat oraz współpracy w realizacji wspólnego celu. Zmiany klimatu, wiążący się z nimi deficyt wody, czy zanieczyszczenie powietrza mają bowiem ogromny wpływ na nasze życie.

Ta wspaniała, integrująca różne środowiska społeczne inicjatywa stwarzała możliwosć wymiany poglądów w zakresie tematyki dotyczącej ochrony i użytkowania przez ludzkość zasobów przyrodniczych. To bardzo trudny temat. Korzystając bowiem z natury musimy pogodzić dbałość o cenną przyrodę oraz zaspokoić egzystencjalne potrzeby człowieka.
Warto jednak dyskutować, wypracowywać spójne i zgodne strategie działań w tej sprawie. Zachowanie walorów przyrodniczych na naszej planecie oraz ochrona klimatu to priorytet i NASZ WPÓLNY interes.

Jak pouczał wiele lat temu Salustiusz „ Dzięki zgodzie małe rzeczy rosną, przez niezgodę – wielkie upadają”. Warto zastanowić się nad tymi ponadczasowymi słowami.