Wydawca treści Wydawca treści

Tucholski Park Krajobrazowy

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

 

Teren Nadleśnictwa Woziwoda częściowo leży w granicach Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Utworzony został na mocy Uchwały nr 71/IX/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 1985 r.

Całkowita powierzchnia TPK wynosi 36983 ha, a otuliny 15946 ha. Położony jest na terenie 6 gmin: Czersk, Chojnice, Tuchola, Śliwice, Cekcyn i Lubiewo. W jego zasięgu znajdują się tereny zarządzane przez Nadleśnictwa: Czersk, Rytel, Tuchola i Woziwoda. W zarządzie Nadleśnictwa Woziwoda znajduje się 11368,87 ha powierzchni parku.

Parki krajobrazowe są wielkoprzestrzenną formą ochrony przyrody i stanowią bardzo istotny element systemu obszarów chronionych w Polsce. Obejmują obszary o niezwykle cennych walorach przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych, będąc jednocześnie terenami użytkowanymi przez człowieka. Na obszarach parków realizowana jest więc w praktyce idea zrównoważonego rozwoju. Liczne walory przyrodnicze i krajobrazowe tj. urozmaicona rzeźba terenu, piękne krajobrazy, bogactwo jezior i rzek, szata roślinna oraz czyste i mało zmienione środowisko stwarzają doskonałe możliwości do organizowania różnych form wypoczynku, a zwłaszcza turystyki (www.pomorskieparki.pl).

więcej informacji:

www.tuchpark.tuchola.pl