Zanocuj w lesie

Od maja 2021 roku miłośnicy bushcraftu i surwiwalu mogą nocować na terenach leśnych, wszystkich nadleśnictw w ramach programu "Zanocuj w lesie"

W Nadleśnictwie Woziwoda oraz innych nadleśnictwach wchodzących w skład leśnych kompleksów promocyjnych, funkcjonujących w Lasach Państwowych, już ponad dwa lata temu wyznaczono obszar na cele pilotażu. W przypadku naszej jednostki to teren o powierzchni 1504,01 ha, obejmujący oddziały leśne o numerach 22-30,42-54, 67-110, zlokalizowany na terenie trzech leśnictw: Ustronie, Dąbki oraz Lipce.

Przez ponad rok obserwowano, czy wyznaczenie fragmentu terenu i udostępnienie na potrzeby nocowania w lesie wpłynie negatywnie na stan przyrody. Obecnie okres testowania obszaru się zakończył i podjęto decyzję, że od maja 2021 roku obszar będzie funkcjonował już na stałe w ramach programu „Zanocuj w lesie”.

Zapraszamy do skorzystania z noclegów na łonie natury

Wybierając się na nockę w wyznaczonym terenie pamiętajmy:

  • szczegóły dotyczące programu są dostępne w regulaminie korzystania z obszarów,
  • na poniżej załączonej mapie zostały wskazane miejsca do pozostawienia pojazdów oraz miejsce przeznaczone do rozpalenia ognia, dopuszcza się używanie kuchenek gazowych na warunkach wskazanych w regulaminie:
  • na terenach tych prowadzi się planowe prace gospodarcze, a koła łowieckie wykonują polowania (w okresie jesienno-zimowym zbiorowe). Przed przyjazdem zapoznajmy się z załączonymi poniżej informacjami na temat planowanych w lesie prac oraz przestrzegajmy czasowych zakazów wstępu do lasu. Lokalizację miejsc, gdzie obowiązuje czasowy zakaz wstępu można sprawdzić w tym miejscu-Bank Danych o Lasach (lasy.gov.pl) oraz oraz poniżej, w wykazie powierzchni na które nie należy wchodzić z powodu realizacji prac gospodarczych.
  • w lesie występują też miejsca objęte stałym zakazem wstępu (zgodnie z ustawą o lasach), m.in. uprawy leśne do 4 m, ostoje zwierzyny, drzewostany nasienne, co zawsze należy mieć na względzie podczas planowania leśnych wędrówek.
  • unikajmy miejsc, gdzie występuje dużo suchych drzew- to realne zagrożenie dla naszego zdrowia i życia.

W razie ewentualnych pytań można nawiązać kontakt z koordynatorem programu w nadleśnictwie, którym jest starszy specjalista SL ds. edukacji leśnej Dorota Rząska-Lis, pod numerem telefonu 696029395.

Poniżej zamieszczamy wszystkie informacje niezbędne do zorganizowania pobytu na łonie natury i prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpiecznego i etycznego korzystania z lasu, które znajdują się w zakładce "Turystyka".

Informujemy, że w miesiącu maju br. obowiązuje zakaz wstępu na teren oddz. 28 ze względu na prowadzone prace

 

Formularz zgłoszeniowy pobytu na obszarach objętych programem

Prosimy o zgłoszenie pobytu grup liczniejszych niż 9 osób oraz korzystających z więcej niż dwóch noclegów na adres email woziwoda@torun.lasy.gov.pl oraz wypełnienie poniższego formularza