Wydawca treści Wydawca treści

Korzystanie z dróg leśnych

Poruszanie się na terenach leśnych musi się odbywać według określonych zasad, ponieważ nie wszystkie drogi w lesie są udostępnione do ruchu publicznego

Nadleśnictwo Woziwoda wprowadziło do stosowania zasady korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego, które zostały określone w „Regulaminie korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Woziwoda”. 

W „Regulaminie korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Woziwoda” z kolei, określono korzystanie z dróg nieudostępnionych do ruchu publicznego. Z treścią regulaminów można zapoznać się poniżej.