Wydawca treści Wydawca treści

Oferta zajęć, tematyka zajęć, regulaminy

Występujemy do Państwa z propozycją udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych na terenie Nadleśnictwa Woziwoda z myślą głównie o dzieciach i młodzieży szkolnej.

Aby można było je realizować, została na naszym terenie przygotowana stosowna infrastruktura, która służy edukacji już ponad dwadzieścia lat. Prowadzącymi zajęcia są zarówno pracownicy Nadleśnictwa Woziwoda jak i nauczyciele - opiekunowie przyjeżdżający z grupami na pobyt jedno- lub kilkudniowy.

Zajecia oferowane przez nadleśnictwo zazwyczaj prowadzone są w ramach pobytów jednodniowych (kilkugodzinnych), które należy rezerwować poprzez arkusz zgłoszeniowy OEPL (przeznaczony do zajeć w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej) oraz  prowadzonych w ramach pobytów kilkudniowych.

W trakcie pobytów kilkudniowych zajecia realizowane są w panelach, przeplatach róznymi formami wypoczynku, co umożlwia zaplecze noclegowe Zielonej Szkoły. Uczestnicy mogą skorzystać z noclegów, zaplecza kuchennego i dydaktycznego.

Na cele edukacyjne przygotowaliśmy niezbędne materiały (własne lub wykonane przez innych) - scenariusze zajęć, karty pracy, pomoce dydaktyczne, zabawy edukacyjne, które chętnie udostępniamy podczas zajęć.

Zajecia edukacyjne (kameralne i terenowe) realizowane przez nadleśnictwo:

 • prowadzone są bezpłatnie przez cały rok kalendarzowy ,
 • prowadzone są po uprzednim dokonaniu rezerwacji. Przed przyjazdem należy skontaktować się z pracownikiem zajmującymi się edukacją przyrodniczo-leśną, uzgodnić wszelkie szczegóły organizacyjne oraz zapoznać się z regulaminami obiektów i zajęć edukacyjnych. Zapoznanie się z nimi potwierdzić na oświadczeniu znajdującym się na stronie internetowej nadleśnictwa lub przekazanym przez pracownika,
 • obecnie dostosowywane są do aktualnie obowiązujących obostrzeń ws. zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19. Gdy tylko będzie taka możliwowość będą prowadzone w zakresie możliwym do realizacji, np. w lesie, w zredukowanym składzie osobowym.

Oferujemy również zdalne form zajęć o tematyce przyrodniczo leśnej, które bardzo często wpisują się w podstawy programowe przedmiotów szkolnych oraz programy wychowawcze i doradztwo zawodowe (np praca leśnika :) ).

W sprawie rezerwacji zajeć nalezy kontaktować się pod numerem telefonu 696 029 395 lub aderesem email: dorota.rzaska-lis@torun.lasy.gov.pl- prowadzący zajecia: Dorota Rząska-Lis (starszy specjalista ds. edukacji leśnej)

Rezerwacje pobytów oraz zajęć w Zielonej Szkole są prowadzone przez dzierżawcę obiektu- Panią Patrycję Plichtę pod numerem telefonu 531 931 367.

 

Formy i tematy zajęć możliwe do realizacji przez pracowników nadleśnictwa oraz nauczycieli-opiekunów grup, po uprzednim uzgodnieniu ( na terenie nadleśnictwa)


1. Zwiedzanie Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej,

2. Zajęcia terenowe lub kameralne na uzgodniony temat na terenie bazy edukacyjnej nadleśnictwa (Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Zielonej Szkoły, ścieżki przyrodniczo-leśnej) oraz przyległych do niej terenów leśnych,

3.Piesza wycieczka do rezerwatu przyrody Jeziorka Kozie (proces tworzenia wysokiego torfowiska)

4. Leśne podchody na ścieżce przyrodniczo-leśnej
5. Zabawa na orientację z wykorzystaniem Zielonego Punktu Kontrolnego

6. Ogniska integracyjne z pogadanką

7. Akcje edukacyjne

 

Proponowane tematy zajęć:


1. Ile lat ma moje drzewo?
2. Jak wysokie jest to drzewo?
3. Zegar czasu (budowa drewna)
4. Warstwowa budowa lasu, podszyt, runo.
5. Jeden dzień z pracy leśniczego (np. odbiórka drewna, zwiedzanie kancelarii)
6. Jeden dzień z pracy strażnika leśnego
7. Wizyta na szkółce leśnej

8. Remiza w lesie (Poradnik Edukacji Leśnej, nr 18)
9. Ochrona lasu w fazie uprawy, młodnika i drzewostanu dojrzałego (Poradni Edukacji Leśnej, nr 18)

10. Alfabet darów lasu (Poradnik Edukacji Leśnej, nr 24)
11. Drewno jest wspaniałe ('Poradnik Edukacji Leśnej', nr 24)
12. Co zagraża drzewom w lesie? ('Poradnik Edukacji Leśnej', nr 24)
13. Ssaki w lesie('Poradnik Edukacji Leśnej', nr 25):

1. dokarmianie ssaków zimą
2. rozpoznawanie śladów zostawionych przez zwierzęta

14. Rady na owady ('Poradnik Edukacji Leśnej', nr 26)
15. Poznajemy zawód leśnika (Poradnik Edukacji Leśnej, nr 27)
16. Jak powstaje las? (Poradnik Edukacji Leśnej, nr 27)
17. Jak rośnie las?
18. Leśnik gospodarzem lasu. (Poradnik Edukacji Leśnej, nr 27)
19. Od nasiona się zaczyna (Poradnik Edukacji Leśnej, nr 27)
20. Sadzenie drzew (Poradnik Edukacji Leśnej, nr 27)
21. Las ma wiele funkcji - krzyżówki, łamigłówki, ćwiczenia (Poradnik Edukacji Leśnej, nr 10)
22. Praca leśnika – zadania, krzyżówki, łamigłówki Krzyżówki, łamigłówki, ćwiczenia
23. Skąd się bierze las? (Poradnik Edukacji Leśnej, nr 14)
24. Działania Lasów Państwowych w realizacji idei zrównoważonego rozwoju (ABC Edukacji Leśnej)

25. Ochrona przyrody w lasach
26. Gdzie rośnie las, do którego pojedziesz?
27. Las ma swoje prawo
28. Fabryka żywności
29. Zbroja mojego drzewa
30. Nasze drzewa leśne
31. Wycieczka w świat pojęć ekologicznych

32. Wyjazd do Technikum Leśnego w Tucholi
32. Zabawy w edukacji leśnej (Poradnik Edukacji Leśnej, nr 24):

1. Zabawa integracyjne – cząstka przyrody, która przypomina mi samego siebie
2. Co się zmieniło lub gdzie tkwi błąd?
3. Prawda, czy fałsz?
4. Leśne instrumenty
5. Skrawek lasu
6. Leśny amulet
7. Szukam przyjaciela
8. Paleta barw
9. Przyrodnicze szyfry
10. Czego nie powinno być w lesie?

18. Gra dydaktyczna 'Dziupla – wiedza leśna', 364 pytania i odpowiedzi
19. Leśne podchody (Poradnik Edukacji Leśnej, nr 26)
20. Od nasionka do drzewa – planszowa gra edukacyjna
21. Zajęcia sportowe (boisko do siatkówki, ścieżka sportowa)
22. Leśne kino.

 

Propozycja zajęć do przeprowadzenia przez nauczycieli poza terenem nadleśnictwa dla grup przebywających w obiekcie Zielonej Szkoły (w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracownika nadleśnictwa):

 

1. Wycieczka rowerowa do Gołąbka ( zwiedzenie ścieżki przyrodniczej Jelenia Wyspa oraz ogrodu dendrologicznego)

2. Wycieczka do rezerwatu Cisy Staropolskie

3. Wycieczka na basen w Fojutowie, zwiedzanie akweduktu
4. Wycieczka do Szymbarku i na Wieżycę
5. Wycieczka do Muzeum Indian Północnoamerykańskich w Wymysłowie

6. Wycieczka do rezerwatu Kręgi Kamienne w Odrach,

7. Wycieczka do Muzeum Dni Borów Tucholskich

8. Wyjazd do arboretum w Wirtach

9. Spływ Wielkim Kanałem Brdy

Przed skorzystaniem z zajęć należy zapoznać się z regulaminami zajęć edukacyjnych i obiektów.

 

Przykładowy program pobytu w Zielonej Szkole:
 

Dzień pierwszy:

do godziny 12:00 - zakwaterowanie

12:00 – 13:00 – przywitanie i wprowadzenie

13:00 – 14:00 – zwiedzanie Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

14:00 – 15:30 – obiad, czas odpoczynku poobiedniego, przygotowanie do zajęć

15:30 – 18:00 – zwiedzanie ścieżki przyrodniczo – Leśnej 'Nad Brdą'

18:00 – 18:30 – przygotowanie do kolacji

18:30 – 19:00 – kolacja

19:00 – zajęcia rekreacyjne

22:00 – cisza nocna


Dzień drugi – czwarty:

7:30 – 8:00 – toaleta poranna

8:00 – 8:30 – śniadanie

8:30 – 9:00 – przygotowanie do zajęć

9:00 – 13:00 – dopołudniowy blok zajęć

13:00 – 13:30 – przerwa

13:30 – 15:00 – obiad, odpoczynek poobiedni, przygotowanie do zajęć popołudniowych

15:00 – 18:30 – blok zajęć popołudniowych

18:30 – 19:00 – kolacja

19:00 – zajęcia rekreacyjne

22:00 – cisza nocna


Dzień piąty:

7:30 – 8:00 – toaleta poranna

8:00 – 8:30 – śniadanie

8:30 – 9:00 – przygotowanie do zajęć

9:00 – 13:00 – podsumowanie pobytu w Zielonej Szkole

13:00 – 13:30 – przerwa

13:30 – 14:30 – obiad

14:30 – 15:30 – pakowanie, sprzątanie pokoi

15:30 – wykwaterowanie, wyjazd.

 


Pokoje gościnne - Woziwoda

Z myślą o turystach odwiedzających nasze nadleśnictwo zostały uruchomione pokoje gościnne w Woziwodzie.

Obecnie pokoje są w dyspozycji dzierżawcy, którym jest firma L.P. Plichta spółka z.o.o z Czerska i w sprawie wynajmu należy nawiązać kontakt pod numerem telefonu 531 931 367.

W oferciewynajmu są dwa pokoje:

Pierwszy jest to pokój 2 osobowy. Na jego wyposażeniu są dwa łóżka 1 osobowe, stolik z krzesełkami, meble, radio, TV satelitarna.

 

 

 

Drugi pokój - jest pokojem o podwyższonym standardzie. W jego skład wchodzi salon, sypialnia 2 osobowa oraz pomieszczenie wielofunkcyjne w którym jest możliwe rozstawienie dodatkowych łóżek. Całość jest umeblowana. Salon wyposażony jest w radio i telewizję satelitarną, biblioteczkę, komplet wypoczynkowy.

 

Salon

 

Sypialnia

 

Pomieszczenie wielofunkcyjne

 

 

Do użytku osób wynajmujących nasze pokoje oddajemy także łazienkę oraz w pełni wyposażoną kuchnię.

Łazienka

 

Kuchnia

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem oraz regulaminem wynajmu pokoi gościnnych.

REGULAMIN

 


Zanocuj w lesie

Od początku maja miłośnicy bushcraftu i surwiwalu będą mogli nocować na terenach leśnych, wszystkich nadleśnictw w ramach programu "Zanocuj w lesie"

W Nadleśnictwie Woziwoda oraz innych nadleśnictwach wchodzących w skład leśnych kompleksów promocyjnych, funkcjonujących w Lasach Państwowych, już ponad rok temu wyznaczono obszar na cele pilotażu. W przypadku naszej jednostki to teren o powierzchni 1504,01 ha, obejmujący oddziały leśne o numerach 22-30,42-54, 67-110, zlokalizowany na terenie trzech leśnictw: Ustronie, Dąbki oraz Lipce.

Przez ponad rok obserwowano, czy wyznaczenie fragmentu terenu i udostępnienie na potrzeby nocowania w lesie wpłynie negatywnie na stan przyrody. Obecnie okres testowania obszaru się zakończył i podjęto decyzję, że od maja bieżącego roku obszar będzie funkcjonował już na stałe w ramach programu „Zanocuj w lesie”.

Wyznaczono także kolejne obszary pilotażowe w pozostałych nadleśnictwach. W leśnych kompleksach promocyjnych trwa z kolei roczny pilotaż, w ramach którego testujemy używanie kuchenek gazowych w lesie. Jesli ich stosowanie nie spowoduje zwiększenia liczby pożarów na terenach leśnych, być może będzie dozwolone stosowanie ich na stałe.

Zapraszamy do skorzystania z noclegów

Wybierając się na nockę w wyznaczonym terenie pamiętajmy:

 • szczegóły dotyczące programu są dostępne w regulaminie korzystania z obszarów,
 • na poniżej załączonej mapie zostały wskazane miejsca do pozostawienia pojazdów oraz miejsce przeznaczone do rozpalenia ognia;
 • na terenach tych prowadzi się planowe prace gospodarcze, a koła łowieckie wykonują polowania (w okresie jesienno-zimowym zbiorowe).      Przed przyjazdem zapoznajmy się z załączonymi poniżej informacjami na temat planowanych w lesie prac oraz przestrzegajmy czasowych zakazów wstępu do lasu. Lokalizację miejsc, gdzie obowiązuje czasowy zakaz wstępu można sprawdzić w tym miejscu-Bank Danych o Lasach (lasy.gov.pl) oraz załączniku zawierajacym wykaz powierzchni na które nie należy wchodzić z powodu realizacji prac gospodarczych.
 • w lesie występują też miejsca objęte stałym zakazem wstępu (zgodnie z ustawą o lasach), m.in. uprawy leśne do 4 m, ostoje zwierzyny, drzewostany nasienne, co zawsze należy mieć na względzie podczas planowania leśnych wędrówek.
 • unikajmy miejsc, gdzie występuje dużo suchych drzew- to realne zagrożenie dla naszego zdrowia i życia.

W razie ewentualnych pytań można nawiązać kontakt z koordynatorem programu w nadleśnictwie, którym jest starszy specjalista SL ds. edukacji leśnej Dorota Rząska-Lis, pod numerem telefonu 696029395.

Poniżej zamieszczamy wszystkie informacje niezbędne do zorganizowania pobytu na łonie natury i prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpiecznego i etycznego korzystania z lasu, które znajdują się w zakladce "Turystyka".

 

Formularz zgłoszeniowy pobytu na obszarach objętych programem

(obowiązkowy do wypełnienia przez osobę zgłaszającą pobyt grup liczniejszych niż 9 osób oraz korzystających z więcej niż dwóch noclegów)


Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji akcji "Trenuj w lesie"

Przed nami kolejna edycja ogólnopolskiej akcji treningów biegowych „Trenuj w lesie”. Po kilkumiesięcznej przerwie, od 8 maja, będą kontynuowane kolejne spotkania w lesie

Chęć propagowania tej akcji zgłosiło 26 nadleśnictw w całym kraju, w tym Nadleśnictwo Woziwoda.

Zapraszamy już w najbliższą niedzielę!!! Zbiórka przed siedzibą nadleśnictwa o godzinie 9.30. Trening są bezpłatne i będą trwały godzinę.

Wzorem ubiegłorocznej akcji na wszystkich chętnych, którzy chcą zadbać o swoją kondycję fizyczną, będzie oczekiwał trener.

Terminy spotkań: wszystkie niedziele pomiędzy 08.05-27.06 oraz 04.09-19.12.2021r. (z przerwą wakacyjną).

Lokalizacje pozostałych miejsc treningowych można sprawdzić na stronach lub profilach FB nadleśnictw: Nadleśnictwo Dojlidy, Nadleśnictwo Kartuzy, Nadleśnictwo Rybnik,Nadleśnictwo  Rudy Raciborskie, Nadleśnictwo Koszęcin, Nadleśnictwo Krzeszowice, Nadleśnictwo Kolbuszowa, Nadleśnictwo Lubartów, Nadleśnictwo Ostrołęka, Nadleśnictwo Kaczory, Nadleśnictwo Wałcz, Nadleśnictwo Złotów, Nadleśnictwo Durowo Nadleśnictwo Trzcianka, Nadleśnictwo Antonin, Nadleśnictwo Babki, Nadleśnictwo Kalisz, Nadleśnictwo Włoszakowice, Nadleśnictwo Łopuchówko, Nadleśnictwo Daleszyce, Nadleśnictwo Bogdaniec, Nadleśnictwo Gołąbki, Nadleśnictwo Chojnów, Nadleśnictwo Lubin, Nadleśnictwo Zielona Góra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa lokalizacji miejsc, gdzie bedą realizowane treningi biegowe (w nadleśnictwach propagujących akcje)

Więcej informacji: www.biegambolubie-lasy.pl

FB: https://www.facebook.com/Biegam-Bo-Lubię-LASY-1528147780735398

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organizator wydarzenia zobowiązał się do monitorowania stanu prawnego, związanego z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami w tej sprawie.

Informacje przekazywane będą za pomocą oficjalnego kanału: www.biegambolubie-lasy.pl. Pytania prosimy kierować pod adres: fundacja@wychowanieprzezsport.pl.

 


Lokalizacja miejsc spotkań treningowych (Wersja 1.0)

Miniaturka Dodany przez Dorota Rząska-Lis, 06.05.21 12:47
Lokalizacja miejsc spotkań treningowych

Wersja 1.0

Ostatnio aktualizowane przez Dorota Rząska-Lis
06.05.21 12:47
Status: Zatwierdzony
Lokalizacja miejsc spotkań treningowych
Pobierz (411k) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.0 3 Dni temu 411k Pobierz

Obiekty edukacyjne

Nadleśnictwo Woziwoda od momentu powołania Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Tucholskie" realizuje zadania związane z edukacją przyrodniczo-leśną. W tym celu powstała infrastruktura edukacyjna, służąca do dziś społeczeństwu.

Obiekty znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie lub w pobliżu siedziby Nadleśnictwa Woziwoda tworzą kompleks edukacyjny o szerokich możliwościach wykorzystania. Baza edukacyjna zapewnia możliwość prowadzenia edukacji przez cały rok. Tworzą ją: Ośrodek Edukacji Przyrodniczo Leśnej (OEPL), Zielona Szkoła (ZS), stodoła wystawowo- konferencyjna oraz ścieżka edukacyjna wraz z zielonymi klasami. Na potrzeby urozmaicenia oferty edukacyjnej i turystycznej nadleśnictwa w 2011 roku powstał Zielony Punkt Kontrolny.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo - Leśnej

Obiekt położony na skarpie doliny Brdy, tuż przy siedzibie nadleśnictwa. Centralną część obiektu zajmuje dwupoziomowa sala. Wnętrze jej wypełnia drewniana konstrukcja oraz ekspozycje.

Ekspozycje znajdujące się w ośrodku tematycznie wiążą się z przyrodą, lasem i gospodarką leśną. Dotyczą głównie fauny i flory leśnej, darów lasu oraz pracy leśnika, w tym historii zwiazanej z lasem. W budynku znajduje się kącik projekcyjny dla około 30 os, gdzie można skorzystać ze sprzętu multimedialnego. Na piętrze przygotowano miejsce do przeprowadzenia zajęć.

W ośrodku znajduje się również niewielka sala służąca do zajęć dla grupy 10-20 osobowej  wyposażona  w sprzęt multimedialny oraz zaplecze pozwalające na przygotowanie własnych pomocy dydaktycznych. Na potrzeby przeprowadzenia zajęć zgromadzono niezbędne pomoce dydaktyczne m.in: książki, filmy, publikacje, zestawy plansz i tablic, gier edukacyjnych oraz rożne eksponaty.

Przeprowadzenie zajęć w OEPL wymaga uzgodnienia z pracownikiem ds. edukacji.

W czasie, gdy nie ma zajęć edukacyjnych dla wcześniej umówionych grup, obiekt można zwiedzać, zarówno samodzielnie, jak i z przewodnikiem.

Czas otwarcia OEPL: w dni pracy nadleśnictwa, w godz. 7.00 - 15.00.

Przed zwiedzeniem obiektu prosimy o zapoznanie się z regulaminem ośrodka

Wnętrze ośrodka - ekspozycja na temat pracy leśnika

 

Zielona Szkoła

Obiekt Zielonej Szkoły w Woziwodzie powstał w 1998 roku. Usytuowany jest nad brzegiem Brdy, na starej bindudze, obecnie zagospodarowanej jako pole namiotowe. Prowadzona jest w nim działalność edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieży. Obiekt służy do organizacji zajęć kilkudniowych oraz turytyce.

Obecnie, w kwietniu 2021 r. nadleśnictwo przekazało budynek Zielonej Szkoły w dzierżawę. Prowadzącym zajęcia więc będzie edukator zatrudniony przez dzierżawcę, pracownicy Nadleśnictwa Woziwoda oraz nauczyciele - opiekunowie przyjeżdżający z grupami na kilkudniowy pobyt.

Pełni rolę schroniska wewnątrz którego znajduje się:

 • sala edukacyjna wyposażona w sprzęt multimedialny oraz dostęp do internetu,
 •  cztery sale noclegowe (6,6,13,14 os.) oraz 2 pokoje 3 -osobowe, łącznie 45 miejsca noclegowe,
 • sanitariaty
 • pomieszczenie kuchenne pozwalające na samodzielne przygotowanie posiłków

Zielona Szkoła jest udostępniana jako schronisko turystyczne, funkcjonujące całorocznie w terminach, które nie kolidują z prowadzoną tam działalnością edukacyjną. Istnieje również możliwość zamówienia wyżywienia na czas pobytu za pośrednictwem kateringu. Na życzenie grupy organizujemy ogniska integracyjne oraz inne inicjatywy o charakterze turystycznym i edukacyjnym.  

W sprawie rezerwacji pobytów i zajęć należy się kontaktować z Patrycją Plichta pod numerem telefonu  531 931 367

Więcej informacji o obiekcie znajduje się na stronie Baza edukacyjno noclegowa

Sala edukacyjna w Zielonej Szkole

 

Stodoła wystawowo- konferencyjna

Obiekt o charakterze letnim (nie ogrzewany), usytuowany jest w sąsiedztwie siedziby nadleśnictwa i Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Istnieje możliwość zainstalowania w nim nagłośnienia i podłączenia sprzętu multimedialnego. Przestronne wnętrze oraz wyposażenie w ławo-stoły pozwala na organizowanie spotkań, konferencji, akcji edukacyjnych, warsztatów dla kilkudziesięciu (do 100) osób. Jest to również dobre miejsce do przygotowania wystaw malarskich, fotograficznych itp.

Wnętrze stodoły- występy muzyczne podczas akcji zoorganizowanej dla  Klubu Seniora "Jesień" z Tucholi

 

Ścieżka edukacyjna

Pętla mająca swój początek przy siedzibie nadleśnictwa, o długości ok. 4,5 km, z możliwością zastosowania skrótów. Składa się z 13 przystanków tematycznych, z opisem różnych zagadnień z zakresu gospodarki leśnej, ochrony przyrody i środowiska.

Przy ścieżce, co pewną odległość ustawione są ławki i zadaszenia, a jej część, od Woziwody do leśniczówki (ok. 1,0 km), jest utwardzona, aby ułatwić zwiedzanie osobom niepełnosprawnym. Ukazuje część działań leśników zmierzających do zachowania i ochrony zasobów leśnych. Wiedzie przez jeden z największych i najciekawszych rezerwatów przyrody w Borach Tucholskich - Dolina Rzeki Brdy. Zasady korzystania z obiektu zostały opisane w regulaminie.

Brama przed wejściem na ścieżkę przyrodniczo-leśną  

 

Zielone klasy

Przy OEPL, pod pomnikowym dębem oraz w ciekawych miejscach na ścieżce zgrupowano ławki w półkola, tworząc w ten sposób miejsca gdzie grupy osób mogą usiąść, by wysłuchać nauczyciela lub przewodnika albo odbyć ćwiczenia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych. Miejsca te nazywamy "zielonymi klasami".

 


Rezerwacja zajęć edukacyjnych oraz noclegów w Zielonej Szkole

Rezerwacja zajęć edukacyjnych z pobytem kilkudniowym w Zielonej Szkole

 

Aby dokonać rezerwacji należy się skontaktować z dzierżawcą obiektu, którym jest firma L.P. Plichta spółka z o.o. z Czerska.

 

Numer telefonu do kontaktu: 531 931 367 Patrycja Plichta

 

 

Rezerwacja zajęć w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

 

Aby zarezerwować zajęcia w OEPL należy:

 • koniecznie uzupełnić wszystkie pola poniżej umieszczonego formularza, następnie kliknąć "WYŚLIJ"
 • upewnić się czy interesujący nas termin jest wolny. W tym celu sprawdźmy terminy w umieszczonych poniżej kalendarzach i nawiążmy kontakt z pracownikiem nadleśnictwa zajmującym się edukacją przyrodniczo-leśną.

 

W celu omówienia szczegółów pobytu oraz w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt ze specjalistą SL ds. edukacji  Dorotą Rząska-Lis pod numerem tel: 52 336 09 35  lub  696 029 395, ewentualnie poprzez sekretariat nadleśnictwa (52 33 60 910) w dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00 oraz pod adresem e-mail dorota.rzaska-lis@torun.lasy.gov.pl.

 

UWAGA!!!
Przed dokonaniem rezerwacji nalezy zapoznać się z ofertą programową regulaminami oraz cennikiem, które są publikowane na naszej stronie internetowej
W momencie dokonania wpłaty prosimy o przemyślane umieszczenie zarówno w zgłoszeniu jak i przelewie danych do wystawienia faktury. PO WYSTAWIENIU FAKTURY NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI JEJ KOREKTY !
Informujemy, że nie pobieramy opłat za prowadzenie zajeć edukacyjnych prowadzonych przez pracowników nadleśnictwa w ramach pobytu w Zielonej Szkole i Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
DANE DO WPŁAT:

Nadleśnictwo Woziwoda

Woziwoda 3

89-504 Legbąd

Bank BGŻ SA oddz. Tuchola

71 2030 0045 1110 0000 0071 3620

tytuł przelewu: usługa + nazwa szkoły/ nazwisko organizatora, dane do faktury

 

 

Terminarz

 

Arkusz rezerwacyjny


Cennik usług edukacyjnych

CENNIKI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ NADLEŚNICTWO WOZIWODA

DLA POBYTÓW GRUPOWYCH

 

L.p.

Nazwa zdarzenia

Cena netto

Cena brutto

1.

Świadczenie usługi edukacyjnej dla grup obsługiwanych komercyjnie przez inny podmiot (odpłatność od 1 os.)

 

2,80 zł

3,00 zł

2.

Przygotowanie drewna opałowego na ognisko (taczka drewna + kijki do opiekania)

 

37,04 zł

40,00zł

3.

Pobyt  grupy szkolnej w Zielonej Szkole w ramach edukacji przyrodniczo-leśnej nadleśnictwa- usługa świadczona przez dzieżawcę

*

*

4.

Pobyt  grupy turytycznej w Zielonej Szkole- usługa świadczona przez dzieżawcę 

*

*

5.

Organizacja spływu kajakowego- usługa świadczona przez dzieżawcę

*

*

6.

Wypożyczenie roweru typu Jubilat (cena za godzinę)- usługa świadczona przez dzieżawcę


*

*


                                                               * do uzgodnienia z dzierżawcą

 

    Zajęcia edukacyjne organizowane przez nadleśnictwo prowadzone są BEZPŁATNIE

 • Opłaty wyszczególnione w cenniku pobierane są z góry lub bezpośrednio po wykonaniu usługi, po uprzednim naliczeniu przez pracownika wyznaczonego przez Nadleśnictwo Woziwoda. Należy je uiścić w kasie nadleśnictwa.
 • Rezerwacji noclegów oraz zajęć edukacyjnych prowadzonych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej należy dokonywać pod numerem tel  52 336 0935 lub 696 029 395 w dnach pracy nadleśnictwa, w godzinach od 7-15.00. Po uzgodnieniu terminu nalezy wypełnić arkusz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej nadleśnictwa w zakładce edukacja/oferta edukacyjna/ rezerwacja zajęć
 • Rezerwacji pobytów i zajęć w Zielonej Szkole należy dokonywać u Pani Patrycji Plichty- dzierżawcy schroniska i pola namiotowego pod numerem telefonu  531 931 367
 • Za usługi świadczone przez nadleśnictwo zostaje wystawiona faktura VAT,
 • Korzystający z naszych usług jednocześnie zobowiązują się do przestrzegania regulaminów zajęć i obiektów.

 

 


Zielona Szkoła-baza edukacyjno- noclegowa

Zielona Szkoła stanowi bazę noclegowa dla uczestników zajęć oraz akcji edukacyjnych prowadzonych przez dzierżawcę, leśników i nauczycieli-  opiekunów grup szkolnych, a takze turystów. Jest schroniskiem młodzieżowym, w którym znajdują się:

 • 45 miejsca noclegowe w salach wieloosobowych 3, 6, 13 i 14 osobowych ( 4 sale oraz 2 pokoje 3-osobowe),
 • sala edukacyjna na 50 osób,
 • 4 sanitariaty, w tym 2 z prysznicami, 
 • zaplecze kuchenne z podstawowym wyposażeniem (lodówka, kuchenka, naczynia, czajniki, garnki).                          
     Dwa pokoje 3-osobowe umieszczone sa w odrębnym aneksie mieszkalnym z dodatkową łazienką.
 
 
 
Sala edukacyjna służy dodatkowo grupom przybywającym w obiekcie jako miejsce do spotkań integracyjnych i spożywania posiłków- na zdjęciu podsumownie konkursu organizowanego dla okolicznych szkół.
 
   
Sala noclegowa 14-osobowa
 
 
Sala 6-cio osobowa na parterze budynku
 
 

Pokój 3-osobowy dla opiekunów grup

 

Zaplecze kuchenne
  
  
Sanitariat na piętrze budynku
 
 
Hol na piętrze budynku z wyjściem na balkon i widokiem na rzekę Brdę.
 
Obiekt został wyposażony w pomoce dydaktyczne przeznaczone do prowadzenia zajęć, m.in.:
 • biblioteczkę z publikacjami przyrodniczymi,
 • plansze edukacyjne
 • zbiory dydaktyczne
 • akwaskopy
 • mikroskopy
 • lupy
 • lornetki,
 • scenariusze zajęć i karty pracy,
 • gry edukacyjne.
W czasie wolnym od zajęć do dyspozycji użytkowników Zielonej Szkoły jest sprzęt muzyczny i turystyczny, m.in.: 25 rowerów, piłki, zestawy do badmintona, umożliwiający zoorganizowanie wypoczynku.
Obiekt zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie pola namiotowego, na którym umieszczono wiatę przeznaczoną do rozpalenia ognisk, boisko do siatkówki oraz przystań do kajaków.
 
 
Widok na Zieloną Szkołę z pola namiotowego. Wiata do organizacji ognisk integracyjnych.
 
Sąsiedztwo pola namiotowego, przystosowanego do celów turystycznych daje możliwość zapewnienia dodatkowej atrakcji dla osób odwiedzających Woziwodę, w tym przebywających w Zielonej Szkole. Pole przystosowane jest do nocowania pod namiotem lub w kamperze, wyposażone w sanitariaty, kilka miejsc na ognisko, zadaszenia i amfiteatr. Jednak największym atutem tego miejsca jest położenie tuż przy rzece Brdzie- najpopularniejszym w Borach Tucholskich szlaku wodnym. Bardzo często wypoczywają tu turyści preferujący spływy kajakowe. Uczestnicy zajęć prowadzonych na terenie nadleśnictwa korzystają również chętnie z tej formy wypoczynku.
 
 
SPRAWDŹ
 
cennik usług edukacyjnych 
 
rezerwacja pobytu
 
regulamin Zielonej Szkoły

 

 

 

 
 

wykaz miejsc z obowiązującym zakazem wstępu do lasu.docx (Wersja 1.0)

Miniaturka Dodany przez Dorota Rząska-Lis, 28.04.21 10:36
Generowanie podglądu może zająć kilka minut.

Wersja 1.0

Ostatnio aktualizowane przez Dorota Rząska-Lis
28.04.21 10:36
Status: Zatwierdzony
Pobierz (15k) DOC ODT PDF RTF SXW TXT Get URL.
Historia wersji
  Wersja Data Rozmiar  
1.0 11 Dni temu 15k Pobierz

Dzień Ziemi i wiosenne sprzątnie lasu

W miniony piątek (23 kwietnia) na terenie nadleśnictwa odbyło się wiosenne sprzątanie lasu. Akcja ta wpisująca się w obchody Międzynarodowego Dnia Lasu, skierowana była do mieszkańców okolic Woziwody

Obecnie spędzamy wiele czasu w izolacji. Realia pandemii Covid-19 uniemożliwiają realizację inicjatyw w bezpośrednim kontakcie ze sobą. W tej sytuacji zdecydowaliśmy się  przeprowadzenie wiosennego sprzątania w formie zdalnej. Każdy mieszkaniec okolic bowiem mógł zwrócić się do nadleśnictwa po odbiór worków i rękawic ochronnych, aby zaangażować się indywidualnie bądź rodzinnie w prace na rzecz lasu.

W tym roku przedsięwzięcie było wspierane przez lokalne sołectwa. Wiele starań o rozpropagowanie piątkowego sprzątania poczyniło Sołectwo Legbąd. Położenie wsi w bezpośrednim otoczeniu lasów bez wątpienia ułatwia organizację tego typu inicjatyw.

Dzięki zaangażowaniu Pani Sołtys oraz opiekuna Świetlicy Wiejskiej w Łosinach akcja spotkała się ze zwiększonym zainteresowaniem, a młodzi podopieczni świetlicy wiejskiej zadali sobie wiele trudu, aby lasom wśród których mieszkają przywrócić estetykę. Z tego powodu wielkie podziękowania kierujemy do obu Pań.

Dziękujemy też wszystkim uczestnikom za zaangażowanie, wszystkim którzy wspólnie, rodzinnie obchodzili Międzynarodowy Dzień Ziemi i przyczynili się do tego, że nasze otoczenie jest piękniejsze i zdrowsze. Dziękujemy za nadesłane fotorelacje i przekazanie nam pokaźnego zbioru śmieci, pokazującego skalę problemu jakim jest zaśmiecanie lasu.

Zapraszamy do udziału w kolejnych akcjach!

 

 


Zapraszamy na wiosenne sprzątnie lasu

22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi. Tegorocznym jego obchodom towarzyszy hasło „Przywróć naszą Ziemię”.

Dzień Ziemi uznany został za ekologiczne święto w 1970 roku. Od tego momentu coroczne edycje przypominają o konieczności zmiany postaw przez ludzi korzystających z zasobów przyrody, uświadamiają o problemach, które sa konsekwencją konsumpcyjnego stylu życia człowieka, o  postępujących zmianach klimatu.

W tym roku hasło nawołuje do podjęcia działania na rzecz naszego zielonego otoczenia, dlatego pracownicy Nadleśnictwa Woziwoda zapraszają do zaangażowania się w pracy na rzecz lasu. Możemy na przykład zebrać śmieci, które zostały wyrzucone do lasu.

Zadbajmy o ekologiczne warunki panujące w lesie- usuńmy śmieci zanieczyszczające leśny ekosystem. To zbędny element krajobrazu.

Zgodnie z tegoroczną maksymą- przywróćmy ład w naszej lokalnej „małej Ziemi”. Co prawda, tym roku z powodu COVID-19 nadal musimy aktywność podejmować indywidualnie, z zachowaniem dystansu społecznego. Nie mniej jednak każdy z nas osobno też może zdziałać wiele.

Przyłączmy się do akcji sprzątania lasu! Świętujmy razem Dzień Ziemi!

Do Woziwody zapraszamy 23 kwietnia ( w najbliższy piątek).

Aby się włączyć do akcji wystarczy:

 • Przyjechać do siedziby Nadleśnictwa Woziwoda i odebrać worek na śmieci i rękawiczki. Jesteśmy dostępni w godzinach pracy nadleśnictwa, tj. 7.00-15.00;
 • Wybrać się z na spacer do lasu i pozbierać śmieci znalezione po drodze.
 • Przekazać osobie wskazanej do kontaktu (Dorocie Rząsce-Lis) worek ze zbiorami.                                                                  

Dbałość o dobro okolicznej przyrody, fragmentu lasu, czy też całej planety leży w interesie każdego z nas. Pamiętajmy o tym nie tylko w Dniu Ziemi, lecz na co dzień.


Po akcji (Wersja 1.0)

Miniaturka Dodany przez Dorota Rząska-Lis, 27.04.21 10:55

Wersja 1.0

Ostatnio aktualizowane przez Dorota Rząska-Lis
27.04.21 10:55
Status: Zatwierdzony
Pobierz (2,6MB) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.0 12 Dni temu 2,6MB Pobierz

Sołectwo Legbąd promuje akcję (Wersja 1.0)

Miniaturka Dodany przez Dorota Rząska-Lis, 27.04.21 10:54

Wersja 1.0

Ostatnio aktualizowane przez Dorota Rząska-Lis
27.04.21 10:54
Status: Zatwierdzony
Pobierz (4,5MB) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.0 12 Dni temu 4,5MB Pobierz

Sołtys wsi Legbąd przekazuje nadleśnictwu zbiory (Wersja 1.0)

Miniaturka Dodany przez Dorota Rząska-Lis, 27.04.21 10:53

Wersja 1.0

Ostatnio aktualizowane przez Dorota Rząska-Lis
27.04.21 10:53
Status: Zatwierdzony
Pobierz (5,2MB) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.0 12 Dni temu 5,2MB Pobierz

Takie podsumowanie akcji otrzymaliśmy (Wersja 1.0)

Miniaturka Dodany przez Dorota Rząska-Lis, 26.04.21 14:46

Wersja 1.0

Ostatnio aktualizowane przez Dorota Rząska-Lis
26.04.21 14:46
Status: Zatwierdzony
Pobierz (150k) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.0 12 Dni temu 150k Pobierz

Podczas sprzątania lasu (Wersja 1.1)

Miniaturka Dodany przez Dorota Rząska-Lis, 26.04.21 14:35

Wersja 1.1

Ostatnio aktualizowane przez Dorota Rząska-Lis
26.04.21 14:40
Status: Zatwierdzony
Pobierz (109k) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.1 12 Dni temu 109k Pobierz
1.0 12 Dni temu 109k Pobierz

Sprzątanie-znaleziska (Wersja 1.1)

Miniaturka Dodany przez Dorota Rząska-Lis, 26.04.21 14:33

Wersja 1.1

Ostatnio aktualizowane przez Dorota Rząska-Lis
26.04.21 14:38
Status: Zatwierdzony
Pobierz (223k) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.1 12 Dni temu 223k Pobierz
1.0 12 Dni temu 223k Pobierz

Sprzątanie w okolicy miejscowości Łosiny (Wersja 1.1)

Miniaturka Dodany przez Dorota Rząska-Lis, 26.04.21 14:33

Wersja 1.1

Ostatnio aktualizowane przez Dorota Rząska-Lis
26.04.21 14:36
Status: Zatwierdzony
Pobierz (161k) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.1 12 Dni temu 161k Pobierz
1.0 12 Dni temu 161k Pobierz

Akcja sprzątania lasu- rodzinnie w lesie (Wersja 1.1)

Miniaturka Dodany przez Dorota Rząska-Lis, 26.04.21 14:32

Wersja 1.1

Ostatnio aktualizowane przez Dorota Rząska-Lis
26.04.21 14:35
Status: Zatwierdzony
Pobierz (183k) Get URL.
Historia wersji
Wersja Data Rozmiar  
1.1 12 Dni temu 183k Pobierz
1.0 12 Dni temu 183k Pobierz