Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie

Rezerwat biosfery to obszar uznawany przez UNESCO w ramach międzynarodowego programu „Człowiek i Biosfera”(Man and the Biosphere- MaB).

Jego celem jest promowanie relacji między człowiekiem i naturą. Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie powstał w 2010 roku. Jest dziesiątym i zarazem największym w Polsce.

Na świecie wyznaczono ponad 500 tego typu obiektów. Mają one na celu ochronę różnorodności biologicznej oraz umożliwienie lepszej obserwacji zmian ekologicznych w skali całej planety. Pełnią trzy zasadnicze funkcje: ochronną (ochronę krajobrazu, ekosystemów, gatunków), rozwojową (stwarzają możliwości ekonomicznego i społecznego rozwoju, zrównoważonego kulturowo i ekonomicznie), wspierania logistycznego poprzez edukację ekologiczną, szkolenia, badania i monitoring w odniesieniu do lokalnych, regionalnych, narodowych oraz globalnych zagadnień związanych z ochroną przyrody i zrównoważonym rozwojem. W ramach funkcji rozwojowej podkreślana jest rola człowieka, który koegzystuje z naturą.

Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie podzielony jest na trzy strefy: rdzenną, buforową oraz tranzytową. Łączna powierzchnia stref wynosi 319 000 ha. Strefę rdzenną – tworzy Park Narodowy „Bory Tucholskie” oraz 25 rezerwatów przyrody (w tym wszystkie znajdujące się na terenie Nadleśnictwa Woziwoda). Obszar ten składa się z najcenniejszych przyrodniczo obiektów całego regionu Borów Tucholskich. Kolejną strefę, tzw. buforową tworzą głównie cztery parki krajobrazowe: Wdzydzki, Zaborski, Wdecki, oraz Tucholski. Trzecia strefa – tranzytowa – to obszary 22 gmin województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

Więcej informacji na temat rezerwatu na stronie www.pnbt.com.pl