Wydarzenia Wydarzenia

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym "Kartka dla leśnika"

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Szkołę Podstwową nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Tucholi oraz Nadleśnictwo Woziwoda, ktory odbedzie się pod patronatem  Nadleśnictwa Tuchola i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Adresatami są uczniowie szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

Jego celem jet wzbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży przyrodą, zachęcenie do zdobywania informacji dotyczących lasu i pracy leśnika oraz rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczestników. 

Pracę konkursową wraz przyklejoną na jej odwrocie kartą zgłoszeniową oraz zgodą opiekuna prawnego na udział  można dostarczać do dnia 10 marca 2021 r.  Należy ją umieścić w sztywnej kopercie (aby nie uległa zniszczeniu podczas przesyłki) lub bezpośrednio przekazać organizatorowi pod adresem:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Tucholi

ul.Pocztowa 10

89-500 Tuchola

z dopiskiem "Kartka dla leśnika"

 

Pamiętajmy, że nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu, który wraz z kartą zgłoszeniai zamieszczamy poniżej.