Wydarzenia Wydarzenia

Zapraszamy do udziału w konkursie "Las z klimatem"

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież szkolną do udziału w konkursie.

Zadanie konkursowe zostało dostosowane do wieku uczestników. Dla młodszych jest to wykonanie pracy plastycznej, starsza grupa wiekowa musi natomiast wykazać się wiedzą połączoną ze zdolnościami plastycznymi poprzez wykonanie portfolio zgodnego z tematem konkursu.

Celem konkursu jest:

- kształtowanie świadomości ekologicznej, postaw proekologicznych, odpowiedzialności za stan środowiska,

- popularyzacja wiedzy na temat ekologicznych funkcji lasu m.in.: lasu jako magazynu węgla, przyczyniającego się do redukcji efektu cieplarnianego, jako źródła niskoemisyjnego, odnawialnego surowca,

- rozpowszechnianie wiedzy o warunkach klimatycznych panujących w lesie, jego wpływie na przyległe tereny, walorach estetycznych i zdrowotnych, zagrożeniach będących skutkiem wylesień oraz na temat zrównoważonej gospodarki leśnej,

- rozbudzanie zainteresowania znaczeniem lasu w życiu człowieka oraz skutkami oddziaływania człowieka na las,

- rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych uczestników.

Starszym uczestnikom- wykonawcom portfolio, przed oddaniem pracy proponujemy udział w zajęciach edukacyjnych. Odbędą się one w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-leśnej w Woziwodzie, ale możliwe jest również ich przeprowadzenie w szkołach, położonych w pobliżu siedziby Nadleśnictwa Woziwoda. Termin zajęć należy wcześniej uzgodnić ze specjalistą ds. edukacji leśnej.

Pracę konkursową należy oddać do 27 listopada br. Wyniki oceny zostaną opublikowane do 1. grudnia na stronie internetowej nadleśnictwa.

Dla laureatów oraz osób wyróżnionych przewidujemy atrakcyjne  nagrody rzeczowe, których fundatorem będzie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu oraz Nadleśnictwo Woziwoda. Zostaną one przekazane podczas podsumowania konkursu, które odbędzie się na terenie Zielonej Szkoły w Woziwodzie. O terminie rozdania nagród będziemy Państwa informować później.

Szczegółowe informacje  można znaleźć w załączonym poniżej regulaminie.

Materiały do pobrania