Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

W zarządzie Nadleśnictwa Woziwoda znajduje się 14 887,60 ha gruntów, z czego 95,6 % stanowią grunty leśne. Teren nadleśnictwa składa się z 60 kompleksów leśnych.

 

STRUKTURA UŻYTKÓW GRUNTOWYCH NADLEŚNICTWA


Na piaskach sandrowych wykształciły się głównie gleby bielicowe i rdzawe. W skali nadleśnictwa dominują siedliska borowe, zajmujące około 92% powierzchni.

 

UDZIAŁ SIEDLISK

 

Na wszystkich siedliskach borowych i lesie mieszanym świeżym (LMśw) dominującym lub przeważającym gatunkiem panującym jest sosna. Siedliska lasowe(ols,ols jesionowy) i łęgowe (las łęgowy) zajmują prawie wyłącznie drzewostany olchowe. Na siedliskach lasowych dominują gatunki liściaste jak olsza, brzoza, dąb, buk, świerk.

 

UDZIAŁ GATUNKÓW PANUJĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SIEDLISKOWYCH LASU

 

 

STRUKTURA WIEKOWA DRZEWOSTANÓW

 

  

 

PODZIAŁ LASÓW WG  DOMINUJĄCYCH FUNKCJI