Asset Publisher Asset Publisher

Informacja o zabiegach agrolotniczych

W związku z masowym pojawieniem się szkodników pierwotnych drzewostanów sosnowych (brudnicy mniszki) zagrażających trwałości lasów Nadleśnictwo Woziwoda informuje o zabiegach agrolotniczych planowanych do wykonania w dniach 01 – 17 czerwca 2022 r. na terenie lasów będących w zarządzie PGL LP.

Na terenie leśnictw Dąbki, Lipowa, Ustronie, Wilcze Doły, Zielony Dół, Biała, Legbąd oraz Woziwoda, a także w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w obrębie ewidencyjnym Gminy Tuchola oraz Gminy Śliwice będzie wykonywany oprysk samolotowy.

Kwalifikacji tych obszarów dokonano na podstawie obserwacji wzmożonego pojawienia się dorosłych osobników w ubiegłym roku i ilości znalezionych gąsienic w koronach drzew po ich ścince na płachty w roku bieżącym.

Powierzchnia planowanego zabiegu wynosi 1958,27 ha. Środkiem użytym do oprysku będzie preparat Foray 76B. W załączniku do decyzji MRIRW dla ww. środka wymieniono warunki bezpiecznego stosowania.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Nie dotyczy

Planowany zabieg zostanie uzgodniony ze Starostą Powiatu Tucholskiego, a informacje przesłane do Urzędu Miejskiego w Tucholi. Przed terminem akcji zwalczania, na drogach wjazdowych do lasu objętego opryskiem zostaną wywieszone ogłoszenia informujące o zakazie wstępu do lasu.

Aktualna mapa terenów objętych zakazem wstępu do lasu znajduje się pod adresem: https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/