Asset Publisher Asset Publisher

Bagno Grzybna

Rezerwat został utworzony 1982 r. Posiada plan ochrony ustanowiony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Obejmuje powierzchnię 6,26 ha z torfowiskiem wysokim, które powstało w zagłębieniu wytopiskowym. Wokół torfowiska znajdują się rozległe obszary siedlisk borowych charakterystycznych dla obszaru Borów Tucholskich, porastajacych olbrzymie pole sandrowe.

Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie śródleśnego torfowiska z roślinnością charakterystyczną dla torfowisk wysokich i przejściowych. Powierzchnię leśną rezerwatu stanowi grunt przeznaczony do sukcesji naturalnej pokryty samosiewem sosnowym. Występują tu cenne zespoły roślinne podlegające ochronie oraz skupiska roślin rzadkich i chronionych takich jak: rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia), żurawina drobnolistkowa (Oxycoccus microcarpus), fiołek torfowy (Viola epipsila), narecznica grzebieniasta (Dryopteris cristata), przygiełka biała (Rhynchospora alba), turzyca bagienna (Carex limosa), modrzewnica zwyczajna (Andromeda polifolia), turzyca nitkowata (Carex lasiocarpa).

Położony jest na terenie gminy Tuchola, około 6 km na południowy wschód od miejscowości Klocek, w pobliżu drogi Biała-Okoniny (udostępniona do ruchu, gruntowa). Brak parkingu uniemożliwia dotarcie w jego pobliże samochodem.