Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Woziwoda zarządza około 14 800 ha lasu. Sprawuje również nadzór nad 1413 ha lasów niepaństwowych.

Lasy regionu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, według regionalizacji przyrodniczo-leśnej, obejmuje tereny położone głównie w Krainie III (Wielkopolsko-Pomorskiej) oraz niewielkiej, południowej części Krainy I (Bałtyckiej).

Leśny Kompleks Promocyjny Bory Tucholskie

Nadleśnictwo Woziwoda leży na północno - zachodnim skraju Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Tucholskie" i najbardziej, spośród tworzących go nadleśnictw, "wewnątrz" Borów Tucholskich.

Polskie lasy

Polen gehört in Bezug auf die Waldfläche zur europäischen Spitze. Diese nimmt mit 9,1 Mio. ha 29,2 % der Gesamtfläche ein. Die Mehrheit der Wälder sind Staatseigentum, das durch den Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" („Staatsforste") (PGL LP) verwaltet wird.

PGL Lasy Państwowe

Der Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" ist das größte Unternehmen auf der Ebene der staatlichen Forstverwaltung in der Europäischen Union. Er wird in diesem Jahr 90 Jahre alt.